Επικοινωνία

Το creativecommons.gr  είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛ/ΛΑΚ που υλοποιείται σε συνεργασία με τα μέλη της. Στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας συμμετέχουν εθελοντικά συλλογικοί φορείς, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και μέλη της κοινότητας. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δημιουργίας ανοικτού περιεχομένου διαθέσιμου με άδειες creative commons.

Στην Ελλάδα οι άδειες Creative Commons μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο και μεταφράστηκαν στα ελληνικά το 2007 με πρωτοβουλία της  Ομάδας Εργασίας του e-business forum η οποία είχε κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ανοιχτού Περιεχομένου στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΛΛΑΚ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons συμβάλλοντας έτσι στο κοινό όραμα των δύο οργανισμών, την ανάπτυξη του κινήματος ανοιχτής πρόσβασης (open access movement).

Οι άδειες Creative Commons αποτελούν τυποποιημένα νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίον θα διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα (από μουσική και κείμενο μέχρι οπτικό-ακουστικά και καλλιτεχνικά έργα). Κατά αυτό τον τρόπο αυξάνουν την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο και επιτρέπουν τη νόμιμη χρήση περιεχομένου σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, και πλατφόρμες συμμετοχικής δημιουργίας (wikis, κλπ).

Κύριος στόχος της Ελληνικής πρωτοβουλίας Creative Commons είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει Έλληνες δημιουργούς σε θέματα σχετικά με το Ανοιχτό Περιεχόμενο και την Ανοιχτή Φιλοσοφία και να ενισχύσει την περαιτέρω χρήση των αδειών, με σκοπό την διεύρυνση της διεθνούς κοινότητας των κοινών αγαθών (Commons).

—————————————————————————-————-
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info AT creativecommons DΟΤ gr
Τηλέφωνο: +30 210-7474-271
Φαξ: +30 210-7474-490
Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα