Επιλέγω άδεια CC | creativecommons.org

@media (min-width:800px) {.ifr {width: 1000px; height: 1500px;}#outerdiv{height: 1100px;}#innerdiv{top: -118px;}}
@media (max-width:799px) {.ifr {width: 500px; height: 2200px;}#outerdiv{height: 2100px;}}