Τεχνικά θέματα

Θέλω να παρέχω στους χρήστες του ιστοχώρου μου τη δυνατότητα να επιλέξουν άδεια Creative Commons· πώς μπορώ να το πράξω;

Μπορείτε να ενσωματώσετε απευθείας στον ιστοχώρο σας το μηχανισμό επιλογής άδειας Creative Commons. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο αν η εφαρμογή ή ο ιστοχώρος σας επιτρέπει τη συνεισφορά περιεχομένου από τους χρήστες και θέλετε να τους δώσετε τη δυνατότητα επιλογής άδειας Creative Commons για τα έργα που συνεισφέρουν. Ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα ενσωμάτωσης του μηχανισμού επιλογής άδειας σε ιστοσελίδες. Διαθέτουμε επίσης διεπαφή προγραμματισμού προσβάσιμη μέσω δικτυακών υπηρεσιών (web services) για ενσωμάτωση σε κάθε εφαρμογή.

Γιατί επιλέχθηκε το πρότυπο RDF για τα μεταδεδομένα του Creative Commons;

To Creative Commons αναζήτησε τον καλύτερο τρόπο έκφρασης του νόηματος των αδειών σε μορφή αναγνωρίσιμη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πιστεύουμε ότι το σύστημα στο οποίο καταλήξαμε συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από κάθε πρότυπο: εργαλεία για RDF, XML, αλλά και αυτά που επεξεργάζονται απλό κείμενο, μπορούν εύκολα να διαχειριστούν τα αρχεία μεταδεδομένων καθώς παρέχονται σε δομημένη μορφή. Όμως όσο τα εργαλεία XML καθιστούν ευκολότερη τη διαχείριση της πληροφορίας σε σχέση με εργαλεία επεξεργασίας απλού κειμένου, τόσο τα εργαλεία RDF καθιστούν ακόμη ευκολότερη την ίδια εργασία, για αυτό και ενθαρρύνουμε όλους τους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν εργαλεία RDF όπου μπορούν. Συνεργαζόμαστε επίσης με την κοινότητα για να παρέχουμε παραδείγματα κώδικα CC σε διάφορες γλώσσες, μέσω των οποίων επιδεικνύεται πόσο εύκολη είναι η αξιοποίηση της πληροφορίας RDF. Παράλληλα είμαστε ανοικτοί στο ενδεχόμενο να παρέχουμε μετατροπείς από RDF σε άλλα πρότυπα. Αν έχετε φτιάξει ή χρειάζεστε ένα τέτοιο εργαλείο, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε για αυτό τη λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ασχολείται με τα μεταδεδομένα.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μεταδεδομένα Creative Commons στο πρόγραμμα μου;

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με ποικίλους τρόπους. Ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, συγγραφής κειμένου ή σχεδιασμού θα μπορούσε να ενημερώνει τους χρήστες για τα δικαιώματα που παρέχονται από το χορηγούντα την άδεια για το εκάστοτε αρχείο. Προγράμματα διαμοιρασμού αρχείων θα μπορούσαν να επισημαίνουν αρχεία υποκείμενα σε άδεια Creative Commons και να παροτρύνουν τους χρήστες να τα μεταφορτώσουν. Μάλιστα θεωρούμε ότι τα προγράμματα ανταλλαγής αρχείων μέσω ομότιμων δικτύων (peer-to-peer) αποτελούν ιδανικό μηχανισμό διανομής για έργα Creative Commons, ειδικά για μεγάλου μεγέθους αρχεία μουσικής, φωτογραφιών και ταινιών που οι δημιουργοί τους ίσως δε διαθέτουν το απαραίτητο εύρος ζώνης και λοιπούς πόρους για να τα διανέμουν οι ίδιοι. Συστήματα αναζήτησης θα μπορούσαν να δίνουν στο χρήστη την επιλογή να αναζητήσει μόνο αρχεία που συνοδεύονται από άδεια που επιτρέπει συγκεκριμένες χρήσεις (όπως για παράδειγμα την αναζήτηση για εικόνες με γάτες που μπορεί κανείς να συμπεριλάβει στο κολάζ του, εφόσον δε θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς). Υπάρχουν ήδη πολλοί τρόποι αξιοποίησης της πληροφορίας και ελπίζουμε ότι η κοινότητα των προγραμματιστών θα μας εκπλήξει ευχάριστα προτείνοντας και άλλους!

Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω μια εικόνα σε μορφή PNG αντί εικόνας σε μορφή GIF ή το αντίστροφο. Τι μπορώ να κάνω;

Παρέχουμε εικονίδια σχετικά με τις άδειες και στις δύο μορφές. Αλλάξτε π.χ. το αρχείο somerights20.gif σε somerights20.png ή το αντίστροφο.