ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η απάντηση του COMMUNIA στην τροποποίηση της Οδηγίας για τα δεδομένα Δημοσίου Τομέα!

Το κείμενο που ακολουθεί έχει βασιστεί σε κείμενο από το COMMUNIA International Association blog το οποίο έχει αναρτηθεί και στο website του Open Knowledge Foundation. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι ο σκοπός του COMMUNIA είναι να ενημερώσει, να υπερασπίσει και ενισχύσει την έρευνα πάνω στα θέματα που αφορούν το μέλλον των δεδομένων του Δημόσιου Τομέα στην ψηφιακή εποχή.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δεδομένα του Δημοσίου Τομέα (European Commission Public Sector Information Directive) υπάρχει από το 2003 και περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να γίνονται διαθέσιμα για ελεύθερη χρήση στο κοινό τα δεδομένα του Δημοσίου Τομέα (PSI). Τα δεδομένα αυτά ποικίλουν από χάρτες μέχρι μετερεολογικά δεδομένα και  στατιστικά και υπολογίζεται ότι η επαναχρησιμοποίηση τους και η διαμονή τους μπορούν να αποφέρουν πολλά χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η χρήση αυτών των δεδομένων μπορεί να φέρει επιχειρηματική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Το Δεκέμβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα κείμενο που σκοπό είχε την ενημέρωση της Οδηγίας αυτής του 2003. Το κείμενο αυτό προκάλεσε αντιδράσεις και απαντήσεις ανάμεσα στις οποίες ήταν αυτές του Open Knowledge Foundation και του COMMUNIA.

Η απάντηση του COMMUNIA υπογραμμίζει δύο σημεία που χρειάζονται περισσότερη προσοχή στην τροποποίηση της Οδηγίας και που είναι εξαιρετικής σημασίας. Το πρώτο έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα. Το COMMUNIA υποστηρίζει ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η τροποποιημένη Οδηγία την αδειοδότηση που αφορά το περιεχόμενο Δημοσίου Τομέα παραμένει υποβιβασμένη και θεωρεί ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή της Οδηγίας από τα Κράτη-Μέλη. Καθώς στην Οδηγία χρησιμοποιείται ο όρος «standard licenses» το COMMUNIA θεωρεί ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι ξεκάθαρη και υποστηρίζει σθεναρά την χρήση αδειών ανοιχτής διακυβέρνησης. Το κείμενο του COMMUNIA υποστηρίζει ότι αντί να προωθείται η χρήση και η δημιουργία ουσιαστικά περισσότερων αδειών, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποστηρίξει την χρήση μιας μοναδικής ανοιχτής άδειας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτού του τύπου οι άδειες (Creative Commons και Open Knowledge Foundation) χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλους παρόχους περιεχομένου και δεδομένων με μεγάλη επιτυχία.

Το δεύτερο σημείο το οποίο τονίζει το κείμενο του COMMUNIA ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι το θέμα των δεδομένων Δημόσιου Τομέα που γίνεται διαθέσιμο από τις Βιβλιοθήκες και τα Μουσεία.  Το COMMUNIA χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στην τροποποίηση της Οδηγίας παράγραφο που να αφορά την πολιτιστική κληρονομιά των διαφόρων σχετικών Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και φορέων. Άλλωστε η ελεύθερη πρόσβαση και η επαναχρησιμοποίηση τέτοιων δεδομένων ήταν από την αρχή κύριος στόχος του COMMUNIA και άλλων παρόμοιων οργανισμών και φορέων όπως τα Creative Commons και το Open Knowledge Foundation.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο COMMUNIA συμμετέχει η Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ.

Comments are closed.