ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Europeana και τα Ανοιχτά Δεδομένα!

Τα Ανοιχτά Δεδομένα κερδίζουν σιγά σιγά όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Η Europeana, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη διέθεσε στο κοινό ένα video – animation που εξηγεί τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα (Linked Open Data) και τι προσφέρουν σε δημιουργούς και χρήστες.

Η Euroepana εδώ και καιρό διευκολύνει τις εξελίξεις όσον αφορά τα Ανοιχτά Δεδομένα με το να δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε εκατομμύρια χρήστες σε δεδομένα και ψηφιακά αντικείμενα πάνω από 2.4 εκατομμύρια τον αριθμό με ανοιχτή άδεια μεταδεδομένων – CC0, the Creative Commons’ Public Domain Dedication. Με αυτό το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη διαθέτει ανοιχτά δεδομένα σε δημιουργούς, ακαδημαϊκούς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και γενικά χρήστες με σκοπό την ελεύθερη χρήση τους για την δημιουργία νέων υπηρεσιών διαδικτύου, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (smartphone) και ιστότοπων.

Παρόμοια λογική με τα Ανοιχτά Δεδομένα της Εuropena αρχίζουν να υιοθετούν και άλλες μεγάλες Εθνικές Βιβλιοθήκες και Πολιτιστικά Ιδρύματα πανευρωπαϊκά. Η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίες μέσω των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου είναι απαραίτητη στη νέα εποχή και σκοπός είναι η υποστήριξη της καινοτομίας, των ανακαλύψεων και της προώθησης της επιχειρηματικότητα!