ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Συνεργασία Creative Commons και Open Educational Resources!

Τα τελευταία χρόνια η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών έχει κάνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την πληροφορία πιο δυνατή από ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, το υπάρχον σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ταχύτητα που έχει εξελιχθεί η τεχνολογία δημιουργεί εμπόδια στην ελεύθερη διάδοση της γνώσης με αυστηρούς και στεγανούς νόμους. Τα Creative Commons προσπαθούν την τελευταία δεκαετία να μειώσουν αυτά τα εμπόδια με την παροχή Ανοιχτών Αδειών και εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας για την διάδοση περιεχομένου και στην συγκεκριμένη περίπτωση, εκπαιδευτικού υλικού σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας τις άδειες Creative Commons δίνεται η δυνατότητα να κυκλοφορεί εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία και ολόκληρα προγράμματα σπουδών ελεύθερα και δωρεάν χωρίς να χάνεται η ταυτότητα του δημιουργού αλλά με το να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτά, η περαιτέρω χρήση τους καθώς και ο συνδυασμός τους με περισσότερο υλικό από άλλους δημιουργούς.

Για αυτό το λόγο τα Creative Commons αποφάσισαν την συνεργασία με την παγκόσμια κίνηση «Ανοιχτά Δεδομένα στην Εκπαίδευση» (Open Educational Resources (OER), παρέχοντας της το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται για να διαθέτει εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό για δασκάλους, ακαδημαϊκούς και μαθητές σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτό το υλικό πρέπει να έχει «πέσει» στο Δημόσιο Τομέα ή να διατίθεται με κάποια Ανοιχτή Άδεια που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και τον διαμοιρασμό. Με τις άδειες Creative Commons οι χρήστες μπορούν να βρουν και να χρησιμοποιήσουν υλικό για εργασίες και παρουσιάσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν οι ίδιοι βοηθήματα και βιβλία συνδυάζοντας περιεχόμενο από διάφορες πηγές και να οργανώνουν τα προγράμματα σπουδών με αυτό το τρόπο, τα πανεπιστήμια θα έχουν την δυνατότητα να διαθέτουν ψηφιακά σε video ομιλίες και να τα παρουσιάζουν σε όλο τον κόσμο, και η εκπαιδευτική διαδικασία θα παρέχεται πιο σφαιρικά με υλικό από όλο τον κόσμο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα που τελικά επιβαρύνουν τους μαθητές και τους φοιτητές.

Γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το κίνημα Ανοιχτής Εκπαίδευσης έχει πολλές δυνατότητες αλλά είναι απαραίτητο να προσελκύσει όσο το περισσότερο δυνατό ιδρύματα, φορείς και βιβλιοθήκες για να μεγαλώσει όσο το δυνατόν γίνεται τη βάση δεδομένων του. Οι άδειες Creative Commons προσφέρουν λοιπόν τα κατάλληλα εργαλεία και άδειες για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Παγκοσμίως το κίνημα έχει πολλούς υποστηρικτές και οπαδούς και μεγαλώνει καθημερινά. Στην σχετική σελίδα creativecommons.org μπορεί να βρει κανείς παραδείγματα από μεγάλους οργανισμούς, εταιρείες και ιδρύματα που χρησιμοποιούν ήδη τις άδεις και διαμοιράζουν το εκπαιδευτικό υλικό τους σε όλο το κόσμο.