ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Χρήση των Αδειών Creative Commons από Εθνικές Βιβλιοθήκες και Μουσεία!

“Open Data Stickers” / Copyright and related rights waived via CC0 by jwyg

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο τομέα των Ανοιχτών Δεδομένων έρχεται από τις Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ισπανίας και της Γερμανίας. Πλέον οι συγκεκριμένες βιβλιοθήκες διαθέτουν τα βιβλιογραφικά τους αρχεία υπό την άδεια Creative Commons CC0 public domain dedication. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ισπανίας και της Γερμανίας παραιτήθηκαν από τα αποκλειστικά τους δικαιώματα (copyright) και διέθεσαν τα συγκεκριμένα αρχεία στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain). Επιπλέον τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ως linked open data, δηλαδή παρέχονται με συνδέσμους που οδηγούν σε περισσότερα δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές στο Διαδίκτυο.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας σε συνεργασία με τον Όμιλο Ontology Engineering (OEG) δημιούργησαν τον ιστότοπο datos.bne.es. Τα δεδομένα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.bne.es/es/Catalogos/DatosEnlazados/DescargaFicheros.