ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Meducator: Διάδοση Ιατρικού Εκπαιδευτικού Υλικού με άδειες Creative Commons!

Σας παρουσιάζουμε το mEducator, ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης υπό την αιγίδα του econtentplus που στόχο έχει την εύκολη και εύχρηστη διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη. Το περιεχόμενο του mEducator διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού .

Είναι γεγονός ότι παρόλο που υπάρχει αφθονία ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμο στα διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν είναι ευρέως διαθέσιμο ή εύκολο να ανακτηθεί εξαιτίας της έλλειψης πρότυπων μηχανισμών ανταλλαγής υλικού. Ο στόχος του mEducator είναι να εφαρμόσει και να αξιολογήσει πρότυπα και μοντέλα αναφοράς στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) έτσι ώστε να καταστήσει εφικτό τον εντοπισμό, την ανάκτηση, ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση εξειδικευμένου ποιοτικού ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού  από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο mEducator καλύπτει και αντιπροσωπεύει το συνολικό φάσμα του ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού, από την παραδοσιακή διδασκαλία στην ενεργή μάθηση και σε προσεγγίσεις βιωματικής διδασκαλίας/μελέτης. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα μορφών υλικού, από κείμενα σε έντυπα εξετάσεων και αξιολόγησης, σε αλγόριθμους, σε αρχεία διδασκαλίας, προγράμματα υπολογιστών (προσομοιωτές ή παιχνίδια) και σε διαδραστικά αντικείμενα (όπως είναι οι εικονικοί ασθενείς και η ηλεκτρονική ιχνηλάτηση ανατομίας), ενώ παράλληλα καλύπτει μία ποικιλία θεμάτων.
Το mEducator έχει σαν στόχο α. να ερευνήσει σε ποιο βαθμό τα υπάρχοντα πρότυπα για την περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλους τους πιθανούς τύπους του ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού που αναφέρεται παραπάνω και να κάνει αντίστοιχες εισηγήσεις για την επέκταση των προτύπων αυτών, β. να ερευνήσει σε ποιο βαθμό τα υπάρχοντα πρότυπα για την οργάνωση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης μάθησης είναι ικανά να υποστηρίξουν την ανταλλαγή προηγμένου εκπαιδευτικού περιεχόμενου Ιατρικής, και γ. να ερευνήσει σε ποιο βαθμό ένα πρόσφατα προτεινόμενο πρότυπο μοντέλο αναφοράς για την αυτόματη εξερεύνηση, ανάκτηση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, μπορεί να εφαρμοστεί για την παροχή και ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και αν χρειάζονται βελτιώσεις

Πράγματι, ένας αριθμός από ερευνητικά προγράμματα  ασχολείται ήδη με την ανταλλαγή αντικειμένων μάθησης (LOs) όπως είναι για παράδειγμα τα: ARIADNE, COSMOS, COLDEX, CELEBRATE, SLOOP, SeLeNe, EdReNe, LOUISA, UCeL και πολλά άλλα. Είναι φανερό πως παρόλη την προσπάθεια που έχει γίνει για θέματα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, περιγραφής και ανταλλαγής, δεν υπάρχει ως τώρα μια εμφανώς ξεκάθαρη και βασισμένη σε πρότυπα εφαρμογή για την απρόσκοπτη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού στην Ιατρική και γενικά. Το mEducator , που αποτελείται στον πυρήνα του από συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε έναν αριθμό από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα, θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Να συλλέξει δηλαδή εμπειρίες από συνεργασίες και εξειδικευμένη γνώση από έναν αριθμό από τα παραπάνω προγράμματα και να τα βελτιώσει με νέες συνεργασίες στοχεύοντας σε ένα μοντέλο αναφοράς ανταλλαγής ιατρικού εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένο σε εκπαιδευτικά πρότυπα. Ανάμεσα στα διάφορα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το Διμοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.