ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα Creative Commons χαιρετίζουν με ενθουσιασμό την διάθεση της WIPO για ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα.

Μέσω μιας επιστολής από τον Andres Guadamuz τα Creative Commons χαιρετίζουν την 9η συνάντηση της Επιτροπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στην Γενεύη. Σας παραθέτουμε εδώ τα σχόλια των Creative Commons για το αντικείμενο CDIP/9/INF/2 της ατζέντας με τίτλο “Σενάρια και πιθανές επιλογές σε σχέση με τις προτάσεις 1c, 1f και 2a όσον αφορά το Copyright, τα Συγγενικά Δικαιώματα και τον Δημόσιο Τομέα.

Με λίγα λόγια οι προτάσεις της WIPO αφορούν την απόλυτη αναγνώριση των έργων που έχουν πέσει στο Δημόσιο Τομέα από κυβερνήσεις και επιτροπές αφού πρώτα έχει προηγηθεί εμπεριστατωμένη έρευνα για ξεκαθάρισμα δικαιωμάτων. Παράλληλα, ζητείται η υπόσχεση από τα κράτη μέλη ότι θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία που θα διευκολύνουν την έρευνα αυτή όπως ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με στοιχεία για τα έργα που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Επίσης απαιτείται να ενισχυθεί ο Δημόσιος Τομέας κυρίως σε συνεργασία με Ινστιτούτα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με την Ουνέσκο.

Τα Creative Commons χαιρετίζουν με ενθουσιασμό την διάθεση της WIPO για ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα. Σύμφωνα με τα λόγια του Andres Guadamuz, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι κύριο συστατικό της καινοτομία και της ανάπτυξης μιας χώρας τα Creative Commons υποστηρίζουν έντονα την ισορροπία και το ξεκαθάρισμα των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προσφέρουν τα κατάλληλα τεχνολογικά και νομικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο ισχυρός Δημόσιος Τομέας που θέλουμε όλοι να πετύχουμε ενισχύει ένα παγκόσμιο πνευματικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Προσφέρει την ευκαιρία για επαναχρησιμοποίηση και αναπαραγωγή αμέτρητων κλασσικών έργων τα οποία εκσυγχρονισμένα πια μπορούν να παρουσιαστούν σε νεότερο κοινό και να επηρεάσουν με τον τρόπο τους την νέα γενιά.

Πάνω σε αυτή τη λογική τα Creative Commons καλωσορίζουν τις παραπάνω προτάσεις 1c, 1f και 2a του Γραμματέα της WIPO Prof. Severine Dusollier και ενθαρρύνουν την υιοθέτηση τους. Παρ’όλα αυτά θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποια σχόλια όσο αφορά τις δύο πρώτες.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε το εργαλείo CC0 που προσφέρουν τα Creative Commons, μια παγκόσμια σφραγίδα που προσφέρει στον δημιουργό ή τον χρήστη ενός έργου την δυνατότητα να παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα copyright ή συγγενικά που έχει ενός έργου και να το παραδώσει ολοκληρωτικά στον Δημόσιο Τομέα. Άλλωστε το εργαλείο CC0 δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό μετά από απαίτηση πολλών ιδιωτών και ΙνστιτούτΩΝ για να διευκολυνθεί η διαδικασία ενίσχυσης του Δημόσιου Τομέα με όσο περισσότερα έργα γίνεται. Το εργαλείο είναι παγκόσμιο και έτσι ξεπερνιέται ο ύφαλος της γραφειοκρατίας και των διαφορετικών δικαστικών διαδικασιών κάθε χώρας. Αναγνωρίζουμε την μέχρι τώρα ανάγκη πιο συντηρητικών μεθόδων αναγνώρισης και ταυτοποίησης δικαιωμάτων αλλά πλέον πολλοί δημιουργοί ή κάτοχοι δικαιωμάτων θέλουν οικειθελώς να παραχωρήσουν τα έργα τους στο Δημόσιο Τομέα και στο παγκόσμιο πηγάδι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κάτι παρόμοιο μπορεί να ισχύσει και για τα Ορφανά Έργα.

Ενδεικτικό της χρησιμότητας του εργαλείου CC0 είναι η χρήση του ήδη από την Δανέζικη Κυβέρνηση, την British Library, του Personal Genome Project και φυσικά του νομικού πλαισίου της Europena!

Όσον αφορά την δεύτερη πρόταση 1f του Γραμματέα χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αναφορά στα εργαλεία Creative Commons καθώς αυτά διευκολύνουν στο έπακρο την αναγνώριση από μηχανές αναζήτησης copyright έργων με άδειες μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα θα αποτελέσουν στο μέλλον απαραίτητα στοιχεία για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας και φυσικά εδώ στα Creative Commons επικροτούμε οποιαδήποτε κίνηση διευκολύνει την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε στοιχεία και πληροφορίες ειδικά όσον αφορά την κυβέρνηση, το κράτος, φορολογικά και δημοσιονομικά στοιχεία και γενικά πληροφορίες που αφορούν το Δημόσιο.

Πηγή: http://www.technollama.co.uk/creative-commons-statement-to-the-committee-on-ip-and-development-at-wipo