ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαικής Επιτροπής με θέμα την Ανοικτή Εκπαίδευση!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε Δημόσια Διαβούλευση με θέμα “Opening Education” Στόχος της Διαβούλευσης είναι να ερευνήσει την αντιληπτή ανάγκη για προώθηση στην ΕΕ των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Open Educational Resources) και την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) στην Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι (Οργανισμοί, Δημόσιοι Φορείς και πολίτες) καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης εδώ.

Βάση της επίσημης περίληψης που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή :

“Ενώ τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα (OER) και η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT) στην Εκπαίδευση είναι πάντα πρωταρχικοί στόχοι στην χάραξη πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και την επαρκή χρήση τους στην εκπαίδευση. Δεν έχουμε ουσιαστικά καταφέρει να τα ενσωματώσουμε και να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτά που μπορούν να προσφέρουν. Τα Κράτη – Μέλη και η ΕΕ έχουν κάνει πολλές δράσεις προς αυτόν τον σκοπό αλλά χωρίς μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη πρωτοβουλία που θα αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγαλόπνοου και απαραίτητου σχεδίου για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια στρατηγική που θα δώσει ώθηση στην βελτίωση της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, στην επεξεργασία τους και στην χρήση του από δασκάλους, μαθητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Η περίοδος της Δημόσιας Διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2012. Μετά και την Διακήρυξη της Ουνέσκο για τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη Διαβούλευση θα αποτελέσει κίνητρο για την περαιτέρω προώθηση των Ανοιχτών Δεδομένων σε Ευρώπη και παγκοσμίως.