ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Φωτόδεντρο: Απoθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων με άδειες Creative Commons!

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Το Φωτόδεντρο είναι από τις πρώτες κινήσεις στο πλαίσιο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Δεδομένων και το περιεχόμενο του διατίθεται με άδειες Creative Commons.

Το Φωτόδεντρο αποθηκεύει επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα που είτε αναπτύσσονται από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο άλλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), είτε έχουν επιλεγεί από άλλες πηγές.

Στόχος των δημιουργών του Φωτόδεντρου είναι να γίνει κάτι περισσότερο από ένα Αποθετήριο: Στόχος είναι να αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου(National Aggregator), συγκεντρώνοντας μεταδεδομένα από συλλογές ψηφιακών πόρων που βρίσκονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια άλλων φορέων (μουσείων, βιβλιοθηκών, οπτικοακουστικά αρχείων, Europeana κα) και τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία μάθησης. Στοχεύει δε να αποτελέσει την υποδομή πάνω στην οποία διάφορων τύπων υπηρεσίες (όπως θεματικά ή γεωγραφικά portals) θα μπορούν να αναπτυχθούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Το Φωτόδεντρο πρόκειται να συνδεθεί με την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του «Ψηφιακού Σχολείου» διευκολύνοντας έτσι εκπαιδευτικούς και μαθητές στην εύρεση εκπαιδευτικού υλικού και στην ένταξη και αξιοποίησή του σε εκπαιδευτικά σενάρια και μαθήματα.

Παράλληλα, στο Φωτόδεντρο υπάρχει και το «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά βίντεο» όπου φιλοξενούνται μικρής διάρκειας βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EduTubePlu τα οποία επίσης διατίθενται με άδειες Creative Commons.

Comments are closed.