ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εργαστήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Δεδομένων στο Βερολίνο!

Στις 2 Μαρτίου στο Βερολίνο, τα Creative Commons και το School of Open σε συνεργασία με την Wikipedia και την Wikipedia Γερμανίας θα οργανώσουν ένα εργαστήριο για τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα, ως μέρος της Εβδομάδας Ανοιχτής Εκπαίδευσης. Τα Creative Commons Γερμανίας σας προσκαλούν σε αυτό το εργαστήριο με σκοπό να σας ενημερώσουν για το Peer 2 Peer University και το School of Open και να δημιουργήσουν ένα μάθημα Ανοιχτού Σχολείου στα Γερμανικά σε συνδυασμό με συζήτηση για το πως μπορούν να δημιουργηθούν νέα μαθήματα σχετικά με την Wikipedia.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναπτυχθούν διαδικτυακά μαθήματα που επιτρέπουν την δημιουργία ελεύθερου περιεχομένου και εργαλεία που μπορεί κάποιος να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει. Καθώς υπάρχουν μαθήματα τέτοια στην Wikipedia στα αγγλικά, στα Γερμανικά δεν υπάρχουν και οι συνεργάτες μας στα Creative Commons Γερμανίας θέλουν να καλύψουν αυτό το κενό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.