ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

EKT ePublishing: Ανοικτή Πρόσβαση στην Γνώση!

To Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώσε πρόσφατα τη λειτουργία του νέου διαδικτυακού περιβάλλοντος ΕΚΤ ePublishing (www.ekt.gr/epublishing), ενός δυναμικού τόπου που φιλοξενεί τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ, παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτα άρθρα ελληνικών επιστημονικών περιοδικών, καθώς και σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Στο νέο περιβάλλον παρουσιάζονται οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΤ, με πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους εκδότες.

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων συνεργασιών του φορέα με Έλληνες επιστημονικούς εκδότες, διεθνούς κύρους, στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Θετικές Επιστήμες. Με στόχο την προώθηση της γνώσης, την ανοικτή διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής, ο δικτυακός τόπος ePublishing συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ και τις διαθέτει ανοικτά στο κοινό μέσα από προηγμένα συστήματα που αντλούν αυτόματα το περιεχόμενο των εκδόσεων, επιτρέπουν την εξειδικευμένη αναζήτηση στο υλικό αυτό και προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης.

Σήμερα, στο ΕΚΤ ePublishing φιλοξενείται έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο από 12 Έλληνες επιστημονικούς εκδότες (ανάμεσα τους τα Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κ.ά.). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 8 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (που ακολουθούν διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και ευρετηριάζονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) με περισσότερα από 1.400 επιστημονικά άρθρα σε διάφορες γλώσσες, καθώς και περισσότερα από 15 ηλεκτρονικά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

Οι αναγνώστες μπορούν να πλοηγηθούν σε ευρετήριο περίπου 920 συγγραφέων ή να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, επιλέγοντας από ένα πλούσιο κατάλογο επιστημονικών άρθρων και βιβλίων σε 37 επιστημονικά πεδία, από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (π.χ. Ιστορία, Αρχαιολογία) μέχρι τις Φυσικές και Γεωργικές Επιστήμες (π.χ. Θαλάσσια Βιολογία και Γεωεπιστήμες).

Το περιβάλλον του ΕΚΤ ePublishing οργανώνει το σύνολο των εκδόσεων του ΕΚΤ με τρόπο που όχι μόνο απλοποιεί την πλοήγηση, αλλά και επιτρέπει την ενιαία αναζήτηση στο πλήρες περιεχόμενο των βιβλίων, άρθρων και βιβλίων, με βάση λέξεις-κλειδιά. Η λειτουργία Σύνθετης Αναζήτησης παρέχει τη δυνατότητα να φιλτράρει κανείς τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση τον τύπο περιεχομένου (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό, πρακτικά συνεδρίων), τον εκδότη, τον συγγραφέα, το επιστημονικό πεδίο κ.ά. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν online το δημοσίευμα που τους ενδιαφέρει σε πολλαπλές μορφές (αρχείο, φυλλομέτρηση, online έκδοση κ.λπ.).

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ ePublishing στεγάζει τις συνεχώς αναπτυσσόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ, οι οποίες αξιοποιούν με συνέπεια την εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα και ακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στην ακαδημαϊκή επικοινωνία για να προσφέρουν στους εκδότες και στους αναγνώστες εναλλακτικές μορφές έκδοσης και διαχείρισης της επιστημονικής παραγωγής. Το ΕΚΤ παρέχει σειρά από υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων σε όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας -από την ψηφιοποίηση μέχρι τη δημοσιότητα- όπως: φιλοξενία του περιεχομένου σε servers του ΕΚΤ, υπηρεσίες ψηφιοποίησης και σχεδιασμού ψηφιακής έκδοσης, το λογισμικό ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS) για τη διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας επιστημονικών περιοδικών, υπηρεσίες οργάνωσης και τεκμηρίωσης περιεχομένου, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες λογισμικού που εξασφαλίζουν συμβατότητα με σύγχρονες συσκευές ανάγνωσης, υπηρεσίες ευρετηριασμού σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. Scopus, DOAJ, ISI) και υπηρεσίες προώθησης και προβολής.

Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΤ αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) – Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (www.epset.gr), που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.