ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκίνησε η Εβδομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης 2013!

Η Εβδομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης ξεκίνησε! Πρόκειται για μια πενθήμερη γιορτή του Παγκόσμιου Κινήματος Ανοιχτής Εκπαίδευσης που περιλαμβάνει δεκάδες τοπικές και διαδικτυακές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, παρουσιάσεις video με θέμα την Ανοιχτής Εκπαίδευση και πολλές πληροφορίες πάνω στο θέμα. Στόχος της εβδομάδας αυτής είναι ενημερωθεί το κοινό για την Ανοιχτή Εκπαίδευση και το πως μπορεί να αλλάξει παγκοσμίως το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα (OER) είναι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει πέσει στο Δημόσιο Τομέα ή έχει κυκλοφορήσει με κάποιου είδους Ανοιχτή Άδεια, και που επιτρέπει στο χρήστη νόμιμα να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να επιμεληθεί και να διαμοιράσει ελεύθερα αυτό το υλικό. Στόχος της Ανοιχτής Εκπαίδευσης είναι με την χρήση Ανοιχτού Περιεχομένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να ενισχυθεί ο διαμοιρασμός, η καινοτομία και η δημιουργικότητα με ταυτόχρονη ελεύθερη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας παγκοσμίως.

Τα Creative Commons και οι συνεργάτες τους φιλοξενούν και οργανώνουν τοπικές εκδηλώσεις και σεμινάρια πάνω σε OER, στην έκδοση Version 4.0 των αδειών Creative Commons και στο School of Open κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ανοιχτής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα πρώτα μαθήματα θα ξεκινήσουν online Και θα περιλαμβάνουν σεμινάρια πάνω στην πνευματική ιδιοκτησία και στην χρήση των αδειών Creative Commons από δασκάλους. Τα μαθήματα είναθ δωρεάν και ελευθερα για επαναχρησιμοποίηση με άδεια CC BY-SA

Καλή Εβομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης!