ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Step.gov.gr: Πλήρης Ενημέρωση για την Δια Βίου Μάθηση!

Το www.step.gov.gr είναι ένας ενημερωτικός κόμβος, που προσφέρει πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για προγράμματα που αφορούν την δια βίου μάθηση και την ενίσχυση της απασχόλησης, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων ειδικά των νέων, ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και την ελληνική κυβέρνηση.

Ο ενημερωτικός κόμβος www.step.gov.gr προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών με κύριους στόχους να παρέχει κάθε πληροφορία για τα προγράμματα δια βίου μάθησης και ενίσχυσης της απασχόλησης που προσφέρουν όλα τα υπουργεία, να απαντά στον πολίτη έγκαιρα και εμπεριστατωμένα, να προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον διάλογο και τη λογοδοσία. Μελλοντικά, θα προστεθούν σταδιακά και θα παρέχονται πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιούνται από τους συναφείς φορείς (ΚΕΚ, ΙΕΚ, κλπ) καθώς επίσης και υπηρεσίες δικτύωσης μεταξύ των μελών του.

Ο δικτυακός κόμβος www.step.gov.gr διαθέτει μία βάση γνώσης η οποία περιλαμβάνει:

  1. Προγράμματα κατάρτισης υπουργείων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δια βίου μάθηση, ώστε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα να είναι συγκεντρωμένα σε μια μόνο ιστοσελίδα και να διευκολύνεται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
  2. Εκδηλώσεις που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δια βίου μάθηση.
  3. Διαδικασίες, νόμους και διατάξεις ώστε να υπάρχει μια συνεκτική βάση-οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο.
  4. Συνδέσεις με άλλες κρατικές πύλες, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την στήριξη της επιχειρηματικότητας, ειδικά των νέων.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.step.gov.gr παρέχεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά.