ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Ιστορίας της Τέχνης από το Smarthistoy και την Khanacademy!

Σας παρουσιάζουμε το Smarthistory από την Khan Academy. Σας παρουσιάζουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (OER) στο χώρο της Ιστορίας της Τέχης. Μέσω του Smarthistory, υψηλού επιπέδου εισαγωγικό περιεχόμενο Ιστορίας της Τέχνης γίνεται ελεύεθερα διαθέσιμο σε όποιον και από όπου θέλει. Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου συναντιούνται Ιστορικοί Τέχνης από όλο τον κόσμο με απλούς χρήστες του Διαδικτύου που θέλουν να μάθουν για Τέχνη. Το Smarthistory διαθέτει αυτή τη στιγμή 500 videos, τα οποία μεταφράζονται σε δεκάδες γλώσσες, 247 εργασίες και 6.1 εκατομμύρια επισκέπτες. Οι δημιουργοί του Dr. Beth Harris και Dr. Steven Zucker είναι οι υπεύθυνοι επιμελητές του περιεχομένου και αξίζει να σημειωθεί ότι τα videos είναι επίσης διαθέσιμα από το Khanacademy.org.

Το Smarthistory ενώθηκε με την Khan Academy τον Οκτώβριο του 2011 καθώς οι στόχοι τους είναι παρόμοιοι και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για “μια ελεύθερη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλο τον κόσμο”

Στόχος του Smarthistory είναι να διαθέσει στο κοινό μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία που δεν ήταν εφικτή με τις υπάρχουσες πηγές. Τα παραδοσιακά βιβλία και εκπαιδευτικά εγχειρίδια είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτικά στη τιμή και δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Για παράδειγμα, συνήθως τα βιβλία τέχνης παρέχουν μια απλή φωτογραφία ενός έργου, η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι πιο αυστηρή και όχι τόσο προσωπική και δεν παρέχουν τις πηγές, μεταδεδομένα στην ψηφιακή εποχή, που διαθέτουν τα μουσεία, τα πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες. Η έρευνα γίνεται πλέον πιο εύκολη, πιο πλούσια και πιο εμπεριστατωμένη με ένα απλό κλικ. Η ψηφιακή εποχή και οι νέες τεχνολογίες βοηθούν την έρευνα αυτή και κάνουν την εκπαιδευτική εμπειρία πιο διαδραστική.

Το περιβάλλον της πλατφόρμας Smarthistory είναι εύχρηστο και ευχάριστο για όλους και η συνεργασία της με την Khanacademy της προσδίδει το κύρος και τις απαραίτητες συνδέσεις και μεταδεδομένα για περισσότερη σιγουριά! Το Smarthisory καλεί καθημερινά εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές να ενισχύσουν το περιεχόμενο της πλατφόρμας και να βοηθήσουν και αυτοί στην ανάπτυξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.