ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Course Library: 81 Ανοιχτά Μαθήματα για όλους!

Σας παρουσιάζουμε την Open Course Library, ένα project που χρηματοδοτείται από το Washington State Legislature και από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates. Η Open Course Library είναι μια συλλογή από εκπαιδευτικό υλικό, textbooks, βιβλία, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και προγράμματα σπουδών, ασκήσεις και εξετάσεις από 81 διαφορετικά μαθήματα που διατίθεται διαδικτυακά. Το υλικό διατίθεται υποχρεωτικά με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού (CC BY) και έγκειται στο πρόγραμμα SBCTC περί ανοιχτής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Τα μαθήματα που διατίθενται στην Open Course Library είναι υψηλής ποιότητας καθώς οι δημιουργοί τους επιλέχτηκαν μετά από διαγωνισμό του Ιδρύματος. Οι καθηγητές σε συνεργασία με σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριους και ακαδημαϊκούς δημιούργησαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη σειρά 81 μαθημάτων. Η διαδικασία της δημιουργίας ξεκίνησε με Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και στην συνέχεια τα κενά καλύφθηκαν με προσωπικό εκπαιδευτικό υλικό του κάθε δημιουργού.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι η μείωση του κόστους των εκπαιδευτικών βιβλίων και εγχειριδίων και φυσικά η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού υλικού για όλους και η προώθηση της Ανοιχτής Εκπαίδευσης, της Ανοιχτής Πολιτικής και της Ανοιχτής Αδειοδότησης. Στις ΗΠΑ το κίνημα της Ανοιχτής Εκπαίδευσης χαίρει εξαιρετικής αποδοχής, ανάπτυξης, προώθησης και αναγνώρισης πλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός είναι το άνοιγμα της γνώσης σε όλους ανεξαρτήτου εθνικότητας, συνόρων και οικονομικής κατάστασης. Παράλληλα, η δημιουργία ηλεκτρονικών αποθετηρίων γνώσης και εκπαιδευτικού υλικού στόχο έχουν να ενισχύσουν την παγκόσμια κληρονομία και το Ανοιχτό Κίνημα στο Διαδίκτυο προσφέρει τα κατάλληλα τεχνολογικά αλλά και νομικά εργαλεία προς την επίτευξη αυτού του στόχου.