ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Accelerating Science Award Program για την Ανοιχτή Πρόσβαση!

Σας παρουσιάζουμε το Accelerating Science Award Program (ASAP)! Πρόκειται για ένα παγκόσμιο βραβείο που σκοπό έχει να αναδείξει ερευνητές που έχουν καταθέσει επιστημονική έρευνα – την έχουν δημοσιεύσει μέσω Ανοιχτής Πρόσβασης – έχουν καινοτομήσει σε διάφορα επιστημονικά πεδία και στόχο έχουν το κοινωνικό καλό. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία σε ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς και επιστημονικά ινστιτούτα να προτείνουν όποια έρευνα θεωρούν αξιόλογη αλλά και στους ίδιους τους ερευνητές να προτείνουν τον εαυτό τους.

Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο.

Το πρόγραμμα ASAP θα βραβεύσει ερευνητές που έχουν χρησιμοποιήσει, εφαρμόσει ή επεξεργαστεί επιστημονικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί μέσω Ανοιχτής Πρόσβασης και που έχουν κάνει την διαφορά στην επιστήμη, στην ιατρική, στην επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία ή στο κοινωνικό σύνολο. Υποψήφιοι μπορούν να είναι επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, προγραμματιστές, επιχειρηματίες, πολιτικοί, δικηγόροι και μαθητές.

Η καινοτόμος έρευνα ή χρήση επιστημονικού υλικού που θα περάσει από ψηφοφορία πρέπει να είναι βασισμένη σε ερευνητικά άρθρα ή σε επιστημονικό υλικό που έχει δημοσιευθεί μέσω Ανοιχτής Πρόσβασης πριν την 1 Μαΐου του 2013 σε επιστημονικό peer-reviewed περιοδικό αναγνωρισμένο από την κοινότητα Ανοιχτής Πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στόχος του ASAP είναι να αφυπνίσει το κοινό σε θέματα Ανοιχτής Πρόσβασης και να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτή τη λογική. Το πρόγραμμα θα αναδείξει πως η ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς περιορισμούς μπορεί να ενισχύσει την επιστήμη και την ιατρική και να ωφελήσει την κοινωνία. Το ASAP φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τους νέους ερευνητές και επιστήμονες να χρησιμοποιούν πληροφορίες και ερευνητικό υλικό που έχουν διανεμηθεί με Ανοιχτή Πρόσβαση και Ανοιχτή Αδειοδότηση και να τους μάθει πως να το χρησιμοποιούν σωστά προς όφελος της κοινωνίας και της επιστήμης.

Το πρόγραμμα ASAP χρηματοδοτείται από 24 παγκόσμιους οργανισμούς που έχουν αντιληφθεί την σημασία της εφαρμογής επιστημονικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί μέσω Ανοιχτής Πρόσβασης. Ανάμεσα στους σπόνσορες είναι η Google, το PLOS και το Welcome Trust.

To ASAP θα απονείμει τρία βραβεία αξίας $30,000 το καθένα. Ο αντιπρόσωπος – νικητής κάθε project θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Washington, DC τον Οκτώβριο του 2013, όπου θα τιμηθεί στην Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης που θα λάβει χώρα εκεί και θα φιλοξενηθεί από το SPARC και την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank).

Σας υπενθυμίζουμε ότι περισσότερες πληροφορίες για την Ανοιχτή Πρόσβαση γενικά και ειδικά στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο www.openaccess.gr του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.