ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Άνοιξε η Ψηφιακή Δημόσια Βιβλιοθήκη της Αμερικής με Ανοιχτή Πρόσβαση!

Τα Creative Commons συγχαίρουν την Ψηφιακή Δημόσια Βιβλιοθήκη της Αμερικής (Digital Public Library of America) για το ξεκίνημα της! Η DPLA που σχεδιάζεται από το 2010 είναι έτοιμη και προσφέρει το σύνολο των ψηφιακών πηγών εκατομμυρίων αρχείων από βιβλιοθήκες, αποθετήρια και μουσεία!

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αμερικής ξεκινάει σε μορφή beta την διαδικτυακή πύλη της και την Ανοιχτή Πλατφόρμα της! Η πύλη αυτή θα περιέχει εκατομμύρια αρχεία από τα Αμερικάνικα Αποθετήρια, Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Οργανισμούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανοιχτά για μαθητές, δασκάλους, καθηγητές, ακαδημαϊκούς και το ευρύτερο κοινό. Περισσότερο από μια μηχανή αναζήτησης, η DPLA στόχο έχει να παρέχει καινοτόμους τρόπους έρευνας και να ενώσει τα εκατομμύρια αρχεία και ψηφιακές πηγές της Αμερικής. Παράλληλα, με εύκολη διαχείριση το site θα περιέχει ειδικά χαρακτηριστικά όπως δυναμικό χάρτη, ένα timeline στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί ανάλογα τη χρόναι ή την δεκαετία και μια εφαρμογή που θα παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές και εργαλεία κατασκευασμένη από εξωτερικούς συνεργάτες της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν τα Ανοιχτά Δεδομένα της.”

Τον Ιανουάριο που μας πέρασε η DPLA ανακοίνωσε ότι όλα τα μετα – δεδομένα θα διατίθενται με την σφραγίδα CC0 Public Domain Declaration! Το Open Knowledge Foundation επικροτώντας την κίνηση αυτή δήλωσε:

Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί η σφραγίδα CC0 Public Domain waiver θα βελτιώσει την συνεργασία της Ψηφιακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Αμερικής με την αντίστοιχη της στην Ευρώπη, την EUROPEANA (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης). Τώρα που όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ξεκινάνε για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μετα – δεδομένων, η συνεργασία αυτών των φορέων γίνεται όλο και περισσότερο πιο απαραίτητη και σημαντική με σκοπό να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών, γνώσης και πολιτιστικών δεδομένων. Με την επιλογή της σφραγίδας Creative Commons 0 Domain, η Europeana και η DPLA κάνουν ένα τεράστιο βήμα προς αυτόν τον στόχο.”