ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαική Επιτροπή Καλεί σε Δημόσια Διαβούλευση για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Επιστήμη!

Η Ανοιχτή Έρευνα είναι ο πυρήνας της επιστημονικής απασχόλησης και των γρήγορων τεχνολογικών επιτευγμάτων, καθώς επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται τα αποτελέσματα της. Παράλληλα, η διεξαγωγή έρευνας και επεξεργασίας των δεδομένων αλλάζει καθημερινά με τις νέες τεχνολογίες και η ποσότητα νέων ψηφιοποιημένων αυτών δεδομένων δημιουργεί ζητήματα πρόσβασης και ανοιχτότητας στην επιστημονικής κοινότητα και όχι μόνο.

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας αντιληφθεί την σημασία της Ανοιχτής Πρόσβασης στην επιστημονική έρευνα ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη και με δράσεις, Οδηγίες και Διαβουλεύσεις προσπαθεί να προωθήσει την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Επιστήμη.

Με λίγα λόγια Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access) είναι η ελεύθερη παροχή πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου σε επιστημονικό υλικό, περιοδικά και άρθρα. Πρακτικά, γίνεται δυνατή η διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο (άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, δεδομένα, κ.ά.) χωρίς την πλειοψηφία των περιορισμών που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα. Οι συγγραφείς δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την ανοικτή πρόσβαση στο έργο τους σύμφωνα με τους όρους ειδικών αδειών (Creative Commons, Open Content License) με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς σεβόμενοι τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο δημιουργός διέθεσε το έργο του.

Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με την Ανοιχτή Πρόσβαση καλεί σε Δημόσια Διαβούλευση μιας ημέρας την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 στις Βρυξέλλες. Η πρόσκληση έρχεται συγκεκριμένα από τους Directorate – Generals for»Communications Networks, Content and Technology» (CNECT) και την επιτροπή «Research and Innovation» (RTD)

Για περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση πατήστε εδώ.