ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Το Μέλλον στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παγκοσμίως!

opensourceway / CC BY-SA

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Αμερικάνικου Government Accountability Office, επιβεβαιώνεται ότι το κόστος των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων για τους μαθητές ανεβαίνει 6% κάθε χρόνο και έχει ανέβει 82% την τελευταία δεκαετία! Η μελέτη αυτή που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Κογκρέσου στόχο έχει να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους οι εκδότες και τα κολέγια καθορίζουν τις τιμές στα συγγράμματα και να ξεκαθαριστούν οι αμφιβολίες που υπάρχουν όπως επιτάσσει το Higher Education Opportunity Act του 2008 (HEOA). Ταυτόχρονα, η έρευνα θα βοηθήσει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι εύρεσης και διάθεσης συγγραμμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ενδιαφέρονται περισσότερο από ότι παλιά για το κόστος των συγγραμμάτων αλλά επιμένουν ότι η ποιότητα του υλικού είναι πιο σημαντική από όλους τους παράγοντες στην επιλογή συγγραμμάτων. Το Higher Education Opportunity Act του 2008 (HEOA) απαιτεί από τους εκδότες να συμπεριλαμβάνουν πάντα πληροφορίες για την τιμολόγηση των συγγραμμάτων όταν προωθούν προϊόντα στις σχολές όπως και πληροφορίες για τις τιμές χονδρικής και το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε έκδοσης. Από την έρευνα φαίνεται ότι ενώ οι εκδοτικοί οίκοι κάνουν διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες μέσω των διαδικτυακών τόπων τους από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να παρέχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στις σχολές όπως λέει ο νόμος. Πιστεύεται ότι το να κάνουν αυτές τις πληροφορίες περί τιμολόγησης ξεκάθαρα διαθέσιμες στο κοινό και στα πανεπιστήμια θα επηρεάσει τους ιθύνοντες σε σχέση με το κόστος των συγγραμμάτων και θα τους παρακινήσει να ερευνήσουν και άλλους τρόπους εύρεσης και διάθεσης συγγραμμάτων

Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η διαφάνεια σε θέμα τιμολόγησης και κοστολόγησης των συγγραμμάτων έχει βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικονομήσουν χρήματα. Από τα 150 πανεπιστήμια που έγινε η έρευνα, το 81% διέθεσαν αυτές τις πληροφορίες μαζί με τα συγγράμματα τους διαδικτυακά μήνες πριν την έναρξη του εξαμήνου 2012. Αυτό έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να σκεφτούν το κόστος τελικά κάθε μαθήματος και είχαν το χρονικό περιθώριο να βρουν άλλες εναλλακτικές πιο οικονομικές. Αλλά και πάλι το κόστος των συγγραμμάτων παραμένει πολύ υψηλός και ο στόχος του Νομοσχεδίου είναι τελικά να πιέσει τους εκδότες να ρίξουν τις τιμές.

Στην αναφορά γίνεται λόγος για εναλλακτικές που διερευνούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Περί τα 2/3 των σχολών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις για την έρευνα παρείχαν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα ενοικίασης συγγραμμάτων και πολλά παρείχαν πληροφορίες για ηλεκτρονικές πηγές. Για παράδειγμα, το Washington State Board for Community and Technical Colleges’ Open Course Library, το οποίο διαθέτει Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Open Educational Resources(OER) και άλλες μορφές χαμηλού κόστους υλικού για 81 μαθήματα έχει εξοικονομήσει στους φοιτητές γύρω στα 5,5 εκατομμύρια δολάρια περίπου δηλαδή 3 φορές το κόστος του μαθήματος. Τα παραδείγματα αυτά που έρχονται από την Αμερική αλλά και από άλλες χώρες παγκοσμίως δείχνουν την τάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για αλλαγή. Αναμένουμε λοιπόν στο μέλλον μεγαλύτερη στροφή προς το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και σκληρή δουλειά από τις σχετικές κοινότητες.

Το θέμα της ποιότητας παραμένει. Καθώς τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που δημιουργούν τα υπέρογκα κόστη του εκπαιδευτικού υλικού είναι επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ταυτόχρονα σε ποιότητα και ποσότητα.

Τα επόμενα βήματα

Οι απαιτήσεις του νομοσχεδίου για διαφάνεια στη κοστολόγηση των συγγραμμάτων βοήθησε πολύ αλλά χρειάζεται σκληρή δουλειά για να δοθούν μόνιμες οικονομικά εύρωστες και υψηλής ποιότητας λύσεις. Το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, όπως αυτό που δημιουργείται, ελέγχεται και μοιράζεται στην Open Course Library έχει την ποιότητα και τελικά την δυνατότητα να επηρεάσει το κόστος των συγγραμμάτων και ταυτόχρονα να δώσει επιλογές στις σχολές και στους μαθητές να οργανώνουν με τον δικό τους τρόπο τα μαθήματα τους, τα συγγράμματα και να τα προσαρμόζουν στις εκάστοτε ανάγκες τους. Τα Creative Commons πιστεύουν ότι το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο θα αποτελέσει το μέλλον στο να έχουν οι μαθητές οικονομικές, ευέλικτες και πραγματικά ανοιχτές εκπαιδευτικές ευκαιρίες και θα επιτρέπει στους πολίτες του μέλλοντος να επιλέγουν τα εκπαιδευτικά τους μονοπάτια.

Όπως δήλωσαν οι Rep. George Miller (D-Calif.) και Sen. Dick Durbin (D-Ill.) “Σύμφωνα με την πρόσφατη αυτή έρευνα, η διαφάνεια στη κοστολόγηση δεν αρκεί. Οι μαθητές έχουν ανάγκη την ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου, οικονομικές επιλογές που ανταγωνίζονται τις υπάρχουσες επιλογές που παρέχουν οι εκδοτικοί οίκοι. Το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο που περιέχει υψηλής ποιότητας συγγράμματα τα οποία είναι ανοιχτά ώστε να τα υιοθετούν οι σχολές και να τα χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι ένα βήμα μπροστά. Οι νέες τεχνολογίες ωθούν το Κογκρέσο να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συνεχίσει να ενημερώνεται για την πορεία του Εκπαιδευτικού Υλικού που διαθέτει στους μαθητές με στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί και δικλίδες ασφάλειας για τους φορολογούμενους πολίτες και τους μαθητές που αποτελούν το μέλλον της χώρας”

Comments are closed.