ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πολιτική Ανοιχτής Πρόσβασης από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας!

Πρόσφατα, η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε την υιοθέτηση πολιτικής Ανοιχτής Πρόσβασης για όλα τα μελλοντικά ερευνητικά άρθρα που δημιουργούνται μέσα στο Πανεπιστήμιο. Υπενθυμίζουμε ότι Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access) είναι η ελεύθερη παροχή πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου σε επιστημονικό υλικό, περιοδικά και άρθρα. Τα άρθρα θα γίνονται δημόσια διαθέσιμα μέσω του αποθετηρίου eScholarship.

Σύμφωνα με το δελτίου τύπου πρόκειται για 8000 μέλη, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, της σχολής που παράγουν περί τα 40000 άρθρα κάθε χρόνο τα οποία πλέον θα είναι διαθέσιμα μέσω Ανοιχτής Πρόσβασης.

«Με το να δίνετε άδεια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας πριν την υπογραφή συμβολαίων με εκδότες, τα μέλη της σχολής θα μπορούν να κάνουν την έρευνα τους δημόσια ανοιχτή και διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό, να την επαναχρησιμοποιήσουν για όποιο σκοπό θέλουν ή να την αλλάξουν για μελλοντική χρήση. Μέχρι πρόσφατα, οι εκδότες είχαν απόλυτο έλεγχο της διανομής αυτών των άρθρων. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα οι συγγραφείς θα έχουν δικαίωμα να καταχωρούν το άρθρο τους με Ανοιχτή Άδεια όπως είναι οι άδειες Creative Commons.

Από το κείμενο FAQ,

Οι χρήσεις του άρθρου εξαρτώνται από την άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας με την οποία έχει διατεθεί το κείμενο. Τα μέλη της σχολής έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την εμπορική χρήση με την άδεια Creative Commons “Non Commercial” (NC) ή να την επιτρέψουν χρησιμοποιώντας την πιο «ανοιχτή» άδεια «Αναφορά Δημιουργού» “Attribution only” license (CC BY).

Η νέα αυτή πολιτική του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας συνάδει με τις πολιτικές Ανοιχτής Πρόσβασης που επικρατούν τον τελευταίο καιρό στη πολιτεία της Καλιφόρνιας. Τα Creative Commons συγχαίρουν το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για την επιλογή αυτή και ελπίζουμε ότι τα μέλη της σχολής θα υιοθετήσουν τις άδειες και την Ανοιχτή Πρόσβαση στην έρευνα τους.