ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το CERN εγκαινίασε την πύλη ανοιχτών δεδομένων

Το CERN εγκαινίασε στις 20 Νοεμβρίου την Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων, μέσω της οποίας δεδομένα από αληθινές συγκρούσεις (σωματιδίων), που προκύπτουν από πειράματα στο Large Hadron Collider (LHC), θα διατεθούν για πρώτη φορά δημόσια προς όλους. Αναμένεται ότι αυτά τα δεδομένα θα είναι πολύτιμα για την κοινότητα των ερευνητών και ότι επίσης θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα πρώτα υψηλού επιπέδου αναλύσιμα δεδομένα που διατέθηκαν ανοιχτά προέρχονται από το πείραμα CMS και συλλέχθηκαν αρχικά το 2010 κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας του LHC.

«Η εκκίνηση της Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του CERN είναι ένα βασικό βήμα για τον Οργανισμό μας. Δεδομένα από το πρόγραμμα LHC, που σήμερα ξεκινάμε να μοιραζόμαστε με τον κόσμο, βρίσκονται ανάμεσα στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των πειραμάτων που διεξάγουμε. Ελπίζουμε ότι αυτά τα ανοιχτά δεδομένα θα υποστηρίξουν και θα εμπνεύσουν την παγκόσμια κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και των πολιτών επιστημόνων»,

όπως λέει ο γενικός διευθυντής του CERN, Rolf Heuer.

Όλα τα δεδομένα στο OpenData.cern.ch διατίθενται με άδεια Creative Commons CC0 Δημόσιου Τομέα. Στα δεδομένα και στο λογισμικό ανατίθενται μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί ψηφιακού αντικειμένου (Digital Object Identifier – DOI), ώστε να καταστούν δυνατές σχετικές αναφορές σε επιστημονικά άρθρα. Το λογισμικό διατίθεται με ανοιχτές άδειες. Η ίδια η Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων του CERN έχει φτιαχτεί με το ανοιχτό λογισμικό Invenio Digital Library, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλα Ανοιχτά Επιστημονικά εργαλεία και πρωτοβουλίες του CERN.

Ολόκληρο το σχετικό άρθρο στο CERN (Αγγλικά)

Leave a Comment