ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της Ομάδας Εργασίας Ι3 του e-Business Forum

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της Ομάδας Εργασίας Ι3 του e-Business Forum του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. α.ε.) με αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και αδειών ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα – (GPL & LGPL) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Συντελεστές αυτής της Ομάδας Εργασίας είναι οι Διονυσία Καλλινίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Θεόδωρος Καρούνος, μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Δικηγόρος, Ειδικός Ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Όσλο, και στο Πρόγραμμα Συγκριτικού Δικαίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Έλενα Σπυροπούλου, Δικηγόρος, και Αλέξης Ζάβρας, Μηχανικός Λογισμικού. Ενεργό συμμετοχή είχε μεγάλος αριθμός επιστημόνων, δικηγόρων, τεχνολόγων και κοινωνιολόγων.

Στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές και εννοιολογικές καταβολές των αδειών Creative Commons και το θεωρητικό υπόβαθρο επί του οποίου εδράζονται οι άδειες αυτές που σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη του χώρου ελεύθερης—δημόσιας—πρόσβασης για τα πνευματικά δικαιώματα (Public Domain—Commons), αλλά και με τις άδειες διάθεσης και εκμετάλλευσης ελεύθερου λογισμικού.

Στα παραδοτέα της Ομάδας Εργασίας Ι3 περιλαμβάνονται το θεωρητικό υπόβαθρο των αδειών Creative Commons, με ταυτόχρονη επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας με αναφορά συγκεκριμένων εφαρμογών βασισμένων στις άδειες Creative Commons και GPL και LGPL, και η αποτύπωση της κατάστασης στην Ελλάδα αναφορικά με τις άδειες αυτές. Επίσης, αναλύονται τα κριτήρια επιλογής των αδειών Creative Commons και των αδειών ελεύθερου λογισμικού και αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής των αδειών στην Ελλάδα από φορείς τους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αναφορικά με τις άδειες Creative Commons, η Ομάδα Εργασίας Ι3 δημιουργεί έξι τύπους διαφορετικών αδειών, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων αμερικανικών αδειών, καθώς και έναν οδηγό χρήσης των έξι ελληνοποιημένων αδειών Creative Commons. Επίσης, συντάσσει το περιεχόμενο των αδειών ελεύθερου λογισμικού, δηλαδή της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και παρέχει οδηγό χρήσης αυτών.

Στο πλαίσιο της προώθησης και διάχυσης του ολοκληρωμένου έργου της Ομάδας Εργασίας Ι3, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας προγραμματίζει εκδηλώσεις με συμμετοχή των συντελεστών της ομάδας αυτής, αλλά και διακεκριμένων επιστημόνων από Ευρώπη και Αμερική, για την περαιτέρω προώθηση του ζητήματος της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και του ζητήματος της προώθησης του ελεύθερου λογισμικού. Οι εκδηλώσεις αυτές προγραμματίζονται να γίνουν από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.