Τι είναι οι άδειες creative commons

Οι άδειες creative commons στην Ελλάδα

Η διευρυμένη χρήση του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αλλάξει τα δεδομένα, σχετικά με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς η πλειονότητα των έργων διατίθεται και/μόνο σε ψηφιακή μορφή. Τα έργα που διανέμονται ψηφιακά διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα δεδομένου ότι η διανομή και η επεξεργασία τους δεν προϋποθέτει την ύπαρξη υποστηρικτικού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα εν λόγω έργα διενεργείται μέσω της εφαρμογής αδειών στα έργα αυτά. Οι άδειες “Creative Commons” αποτελούν το δημοφιλέστερο τύπο αδειών, που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο δημιουργός του έργου δεν επιθυμεί να διατηρήσει ακέραιο το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής χρήσης που διαθέτει.

Τα χαρακτηριστικά των αδειών Creative Commons

 • Προσφέρονται δωρεάν μέσω διαδικτύου.
 • Δεν είναι αποκλειστικές.
 • Επιτρέπουν την ανταλλαγή έργων μέσω διαδικτύου.
 • Η χρήση τους δεν απαιτεί την πλήρη παραίτηση του δικαιούχου των δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας από τα δικαιώματα που διαθέτει, καθώς οι τύποι αδειών ποικίλλουν.

Το πεδίο εφαρμογής των αδειών Creative Commons

 • δημόσια πληροφορία
 • βιβλιοθήκες
 • εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 • περιεχόμενο καλών τεχνών
 • ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο
 • μουσικά έργα

Τα 3 μέρη των αδειών Creative Commons

 • Εισαγωγικό Περιεχόμενο (Commons Deed)
 • Νομικό Περιεχόμενο (Legal Code)
 • Τεχνολογικό Περιεχόμενο (Meta Data)

Οι βασικότεροι τύποι των αδειών Creative Commons

   • Αναφορά στον αρχικό δημιουργό (Attribution)
   • Σε αυτή την περίπτωση οποιοσδήποτε επιθυμεί να αναπαράγει ή να τροποποιήσει το εν λόγω έργο οφείλει να πραγματοποιήσει αναφορά στον αρχικό δημιουργό

   • ncΑπαγόρευση εμπορικής χρήσης του έργου (Non-commercial)
   • Σε αυτή την περίπτωση η χρήση του έργου με εμπορικό σκοπό απαγορεύεται.

   • ndΑπαγόρευση δημιουργίας παραγώγων έργων (No Derivatives)
   • Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου αλλά απαγορεύεται η δημιουργία οποιουδήποτε είδους παραγώγου.

   • saΔιανομή του παράγωγου έργου με τους όρους της
    αρχικής άδειας 
    (Share alike)

Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων υπό τον όρο η οποιαδήποτε χρήση του έργου να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την εφαρμογή της συγκεκριμένης άδειας.

Διαβάστε αναλυτικότερα για τις άδειες Creative Commons 4.0

Διαβάστε ένα οδηγό για να επιλέξετε  μια άδεια για τα έργα σας

Διαβάστε το πως να κάνετε αναφορά σε έργα με άδεια Creative Commons


Για επιπλέον ενημέρωση δείτε τα σχετικά άρθρα στην Βικιπαίδεια.