ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αντί για περιορισμούς, ελευθερίες

Το βίντεο “A Shared Culture,” του σκηνοθέτη Jesse Dylan είναι ένα από τα κύρια μέσα της επίσημης καμπάνιας διάδοσης και χρηματοδότησης του Creative Commons από το 2008.