ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσίαση ΙΑΕΝ (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας)

Το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας είναι ένα ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της ιστορικής διάστασης των εννοιών νεότητα και παιδική ηλικία, με τη διερεύνηση των μηχανισμών, που καθορίζουν τη σχέση τους με τα δημογραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά συστήματα μέσα στο χρόνο.

Το ΙΑΕΝ πρόσφατα αποφάσισε την ψηφιοποίηση 47 βιβλίων του με σκοπό την προώθηση τους στο Διαδίκτυο. Τα βιβλία αυτά θα διατίθενται στο website του ΙΑΕΝ http://iaen.gr/iaen_info/ με άδεια χρήσης Creative Commons (Αναφορά προέλευσης – μη εμπορική χρήση).

Το ΙΑΕΝ δημιούργησε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ο χρήστης ενώ αρχικά θα βλέπει τις εικόνες των σελίδων (GIF) θα μπορεί στην συνέχεια να ανοίγει τα αντίστοιχα HTML αρχεία, να βρίσκει αυτό που ψάχνει και να αντιγράφει αποσπάσματα κειμένου. Επιπλέον υπάρχει εφαρμογή αναζήτησης που προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να πληκτρολογεί μια λέξη κλειδί και να του εμφανίζονται αποσπάσματα από όλα τα κείμενα που περιέχουν αυτή τη λέξη μαζί με την αντίστοιχη παραπομπή.

Η προσπάθεια του ΙΑΕΝ αξίζει συγχαρητήρια. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα που δείχνει τη χρησιμότητα των αδειών Creative Commons στη Δημόσιο Τομέα και στα Δημόσια Δεδομένα και προωθεί την μάθηση, τον πολιτισμό καθώς και  βγάζει από την αφάνεια νέους ερευνητές και επιστήμονες.