ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέο Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Επιδοτήσεων που απαιτεί την κατοχύρωση Creative Commons.

Πριν λίγους μήνες το Αμερικάνικο Γραφείο Εργασίας και το Γραφείο Εκπαίδευσης αποφάσισε να χορηγήσει το TAACCCT (Trade Adjustment Assistance Community College and Career Training Grants Program). Το πρόγραμμα αυτό επιδότησης θα προσφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια σε κολλέγια και ινστιτούτα για να διευρύνουν και να βελτιώσουν την εκπαιδευτική τους δυνότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών τους. Τα αποτελέσματα όλων των προσπαθειών που θα γίνουν με αυτή την επιδότηση θα είναι υποχρεωτικό να κατοχυρώνονται με την άδεια Creative Commons 3.0 Αναφορά Δημιουργού.

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι, φυσικά, η εκπαίδευση και η κατάρτιση νέων επαγγελματιών και η ενθάρυνση της καινοτομίας στην ανάπτυξη  νέων τρόπων εκμάθησης. Ο μόνος όρος θα είναι τα αποτελέσματα όλων των ερευνών και οι εργασίες που θα προκύψουν να χορηγούνται στο κοινό, αφού κατοχυρώνονται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού. Να σημειωθεί εδώ ότι η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει στους χρήστες του έργου να το αντιγράψουν, να το διαμοιράσουν, να το μεταδώσουν και να το διασκευάσουν αλλά απαιτεί να αναφέρεται ο δημιουργός με τον τρόπο που αυτός ορίζει.

Αυτή η πρωτοβουλία των αντίστοιχων Ομοσπονδιακών Τμημάτων έρχεται να υποστηρίξει τη θέληση του Ομπάμα να ενισχύσει το εκπαιδευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειώνν και να ανεβάσει τον αριθμό των εισακτέων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι το 2020. Παράλληλα, η συνεργασία με τις άδειες Creative Commons  δείχνει μια αλλαγή στις παγιωμένες αντιλήψεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που χρόνια τώρα επικρατούσαν στην Εκπαίδευση. Πλέον παρατηρείται η ανάγκη για ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με σκοπό την καινοτομία και την ανάπτυξη της επιστήμης, ανάγκη που εξυπηρετείται απόλυτα από την χρήση των αδειών Creative Commons.