ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεργασία ΕΕΛ/ΛΑΚ – Creative Commons

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/), λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008 και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons βοηθώντας έτσι στο κοινό όραμα των δύο οργανισμών, την ανάπτυξη του κινήματος ανοιχτής πρόσβασης (open access movement)

Ο οργανισμός Creative Commons ιδρύθηκε το 2001 κι έχει ως στόχο όπως είναι γνωστό την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση νομικών και τεχνικών υποδομών οι οποίες  βοηθούν στην ανάπτυξη της ψηφιακής δημιουργικότητας, της ανταλλαγής περιεχόμενου, και της καινοτομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο οργανισμός έχει δημιουργήσει τις άδειες χρήσης Creative Commons, (www.creativecommons.org), οι οποίες αποτελούν τυποποιημένα νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίον θα διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα (από μουσική και κείμενο μέχρι οπτικό-ακουστικά και καλλιτεχνικά έργα). Κατά αυτό τον τρόπο αυξάνουν την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο και επιτρέπουν τη νόμιμη χρήση περιεχομένου σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, και πλατφόρμες συμμετοχικής δημιουργίας (wikis, κλπ).

Στην Ελλάδα, οι πιο ανοιχτές άδειες Creative Commons, δηλαδή αυτές που έχουν ως μοναδικό όρο χρήσης την αναφορά στην πηγή, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση όλων των αποφάσεων των Δημοσίων αρχών που αναρτώνται στο διαδίκτυο στα πλαίσια του προγράμματος Δι@υγεια. Επίσης, με τις ίδιες άδειες διατίθενται και όλες οι πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Γραφείου του Αντιπροέδρου, του OpenGov.gr και του geodata.gov.gr. Τέλος, οι άδειες Creative Commons ενθαρρύνονται σε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

Σήμερα, στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι δημιουργοί από όλους τους κλάδους (συγγραφείς, bloggers, μουσικοί) επιλέγουν τις άδειες Creative Commons για τη διάθεση των πνευματικών δημιουργιών τους και υπάρχει συνεχής αύξηση των sites, blogs, εφημερίδων, βιβλίων, τραγουδιών κτλ. που διανέμονται με άδειες Creative Commons. Η ευρύτατη χρήση των αδειών Creative Commons αποδεικνύει ότι είναι αποδεκτές τόσο από δημιουργούς και εκτελεστές, όσο και από χρήστες, ενώ αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διάδοση της πληροφορίας, την αύξηση της δημιουργικότητας αλλά και την επιτέλεση της αποστολής της δημόσιας διοίκησης.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προωθεί τις άδειες Creative Commons σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από το δικτυακό τόπο www.creativecommons.gr. Στο χώρο αυτό υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons, μεταφρασμένες στα ελληνικά προς διευκόλυνση των δημιουργών για την επιλογή της κατάλληλης γι’ αυτούς άδειας. Ο ιστότοπος λειτουργεί επίσης ως χώρος ανάδειξης καλών πρακτικών για τη χρήση των αδειών Creative Commons.