ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Επιτυχία των Creative Commons και στην Ρωσία

Τα Creative Commons Russia ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2010 και από τότε γίνονται προσπάθειες για να ενσωματωθούν στο Ρωσικό Δίκαιο. Μόλις πρόσφατα προστέθηκε και φωτογραφικό υλικό στην Wikipedia Commons από τον πόλεμο με τίτλο «Eternal Values Project».

Μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχαν κάποια άρθρα του Αστικού Κώδικα της Ρωσίας που δεν επέτρεπαν εθελοντική χορήγηση του συγκεκριμένου φωτογραφικού υλικού. Χάριν όμως των προσπαθειών των Ρωσικών Creative Commons, το Συμβουλίο της Βελτίωσης Αστικού Κώδικα υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφάσισαν να εξετάσουν την αναθεώρηση του άρθρου του Αστικού Κώδικα που θα διευκολύνει την εισαγωγή και χρήση των αδειών Creative Commons.

Οι αντιπρόσωποι των αδειών πιστεύουν ότι η χρήση των Creative Commons θα επηρεάσουν θετικά την κοινωνικό-οικονομική και καινοτομική ανάπτυξη της χώρας που θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε σχέση με το ανοιχτό περιεχόμενο. Οι προτεινόμενες αλλαγές υποστηρίζονται σθεναρά από το Dmitry Medvedev, ο οποίος έδωσε οδηγίες για να ετοιμαστεί το νομικό πλαίσιο με κύριο ενδιαφέρον το να μην ζημιωθούν οι δημιουργοί αλλά και οι χρήστες να είναι ικανοποιημένοι.

Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι και ο ίδιος ο Πρόεδρος Madvedev  χρησιμοποιεί τις άδειες Creative Commons για το προεδρικό website www.kremlin.ru.