ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύνοδος Κορυφής Creative Commons 2011: Δημόσιος Τομέας και Πληροφορία

Πολλές συζητήσεις και πάνελ στη Σύνοδο των Creative Commons ασχολήθηκαν με τις άδειες CC και με τα εργαλεία που αφορούν τον Δημόσιο Τομέα και τα συστήματα πληροφορικής. Η συζήτηση με τίτλο «PSI (Public Sector Information) around the world session» είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς ασχολήθηκε με το πως έχουν υιοθετηθεί οι άδειες και τα σχετικά εργαλεία από 30 δικαιοδοσίες χωρών-συνεργατών και παραπάνω. Παράλληλα με αυτό το πάνελ, παρακολουθήσαμε video με νέα από από τους συνεργάτες μας από την Πολωνία μέχρι τη Χιλή και από την Κορέα μέχρι την Αυστραλία.

Έμφαση δόθηκε επίσης στο ρόλο των Creative Commons μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης και της PSI κοινότητας. Γενικά, υπάρχει η θέληση από τις κυβερνήσεις και από τους φορείς του δημόσιου τομέα να μοιράζονται με τον κόσμο αυτά που δημιουργούν κατά την διάρκεια της θητείας τους. Υπάρχει λοιπόν μια έξαρση προγραμμάτων και κοινοτήτων που ασχολείται με αυτό και τα Creative Commons είναι επιτακτική ανάγκη να είναι κύριος συμμέτοχος σε τέτοιες κινήσεις, ώστε να διευκολύνει τις κυβερνήσεις να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις σε σχέση με αδειοδότησεις και διαμοιρασμό και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το PSI. Ακόμα και σε χώρες που τα Creative Commons δεν είναι τόσο δημοφιλή προς το παρόν, προβλέπεται ότι οι ανοιχτές άδειες θα έχουν μεγάλη επιτυχία τα επόμενα χρόνια.

Φυσικά διαπιστώνεται η ανάγκη για αλλαγές στα ίδια τα Creative Commons καθώς είναι απαραίτητες ώστε οι άδειες να γίνουν πιο χρηστικές σε κυβερνήσεις και φορείς του Δημόσιου Τομέα. Παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα του sui generis δικαιώματος για τις βάσεις δεδομένων και οι συζητήσεις για το πως θα αντιμετωπιστεί όταν βγουν οι νέες άδειες 4.0.

Η κοινότητα έχει σκοπό να φτιάξει μια βάση δεδομένων με case study από επιτυχημένες περιπτώσεις ανοιχτής διακυβέρνησης με σκοπό να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις σε σχέση με τα νομικά ζητήματα των PSI αλλά και σε τομείς εκπαίδευσης. Αξίζει επίσης να βασιστούμε σε προηγούμενα πλαίσια και να εμπνευστούμε από χώρες που έχουν εφαρμόσει την ανοιχτή διακυβέρνηση και έχουν δει τα οφέλη.