ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύνοδος Κορυφής Creative Commons 2011: Εκπαίδευση

Στη Σύνοδο Κορυφής Creative Commons 2011 στη Πολωνία πολλές συζητήσεις επικεντρώθηκαν πάνω στα ζητήματα ανοιχτής εκπαίδευσης και προέκυψαν πολλές ιδέες για τα επόμενα βήματα της κοινότητας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στο πάνελ με τίτλο «School of IP, Copyright & CC» οι ομιλητές συζήτησαν σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ανοιχτά προγράμματα σπουδών  (curricular materials) σε σχολεία, μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός είναι να εξοικειωθούν τα μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων κάθε χώρας με τα 4 R’s που εκφράζουν την Ανοιχτή Κοινότητα, «reuse, revise, remix, redistribute».

Συζητήθηκαν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, δύο από τα οποία κέρδισαν πολλούς υποστηρικτές. Το πρώτο είναι το “ School of Open ” που σκοπό έχει την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων πάνω σε ζητήματα copyright και Creative Commons αδειών για εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκάριους και γενικά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το δεύτερο πρόγραμμα έχει τίτλο «Open Policy / Legislation exchange» και σχετίζεται άμεσα με το «School of Open» για την ανάπτυξη στρατηγικών πολιτικής που θα ενισχύσουν τη προώθηση των Commons στην εκπαίδευση.