ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

O Ορισμός της Ανοιχτής Γνώσης από το Open Knowledge Foundation!

Το 2005 το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation) έδωσε έναν λεπτομερή ορισμό για το τι είναι Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data) και εισήγαγε ουσιαστικά την έννοια της Ανοιχτότητας: “Ανοιχτά Δεδομένα είναι τα Δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να διαμοιραστούν και να επεξεργαστούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε, για οποιονδήποτε σκοπό.” Καθώς το Ανοιχτό Κίνημα μεγαλώνει και όλο και περισσότερες κυβερνήσεις και οργανισμοί χρησιμοποιούν Ανοιχτά Δεδομένα, κρίνεται ακόμα πιο απαραίτητη, μια ξεκάθαρη και αναλυτική επεξήγηση του τι σημαίνει Ανοιχτά Δεδομένα με στόχο να επωφεληθούμε πλήρως από τα θετικά της Ανοιχτότητας και να αποφύγουμε την δημιουργία προβλημάτων στην κοινότητα. Έτσι το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης δημιούργησε τον Ορισμό Ανοιχτής Γνώσης (Open Definition)

Ανοιχτά μπορούν να είναι όλα τα δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή και για οποιοδήποτε θέμα. Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει τις πληροφορίες που θέλει με μια Ανοιχτή Άδεια για ελεύθερη χρήση για το κοινό καλό. Μέχρι τώρα, ελεύθερα δεδομένα δίνουν οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί φορείς, όπως προϋπολογισμούς και χάρτες ή οι ερευνητές που μοιράζονται τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις δημοσιεύσεις τους. Παρόλα αυτά σιγά σιγά όλοι οι οργανισμοί απελευθερώνουν τα δεδομένα τους όπως εταιρίες, πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, startups, κοινωφελείς οργανισμοί, κοινότητες και ιδιώτες.

Πλέον υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα σε διάφορους τομείς όπως μετακίνηση, επιστήμη, προϊόντα, εκπαίδευση, χάρτες, νομοθεσία, βιβλιοθήκες, οικονομικά, ανάπτυξη, σχέδιο, επιχειρηματικότητα, επενδύσεις κτλ. Ανοιχτά μπορούν να είναι δεδομένα, αρχεία αλλά και εικόνες, βιβλία, κείμενα, ταινίες και μουσική. Γίνεται αντιληπτό ότι στόχος του Ανοιχτού Κινήματος είναι ο ελεύθερος διαμοιρασμός πληροφοριών και υλικού προς όφελος της κοινωνίας για ανάπτυξη, ελεύθερη διακίνηση γνώσης, καινοτομίας και διεύρυνσης της παγκόσμιας πολιτιστικής κουλτούρας!

Τι είναι η Ανοιχτότητα;

Ο πλήρης ορισμός της Ανοιχτότητας (Open Definition) έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά:

  • Νομική Υπόσταση (Legal Openness): Τα Ανοιχτά Δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται νόμιμα, με δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας και διανομής. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση μιας Ανοιχτής Άδειας, για παράδειγμα Creative Commons η οποία επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό ή με το να διατίθενται το περιεχόμενα ελεύθερα στον Δημόσιο Τομέα (Public Domain)
  • Τεχνολογική Υπόσταση (Technical Openness): Δεν πρέπει να υπάρχουν τεχνολογικά εμπόδια στην χρήση των δεδομένων. Για παράδειγμα, το να διαθέτει κάποιος δεδομένα τυπωμένα σε χαρτί ή σε PDF μορφή δυσκολεύει πολύ την επεξεργασία τους. Τα Ανοιχτά Δεδομένα θα πρέπει να διανέμονται σε μορφή που να επιτρέπει την επεξεργασία τους σε υπολογιστή (Bulk)

Κύρια χαρακτηριστικά των Ανοιχτών Δεδομένων είναι η ελεύθερη χρήση τους για επεξεργασία και διανομή από οποιονδήποτε και σε περιπτώσεις ακόμα και η ελεύθερη εμπορική χρήση.

Τα Ανοιχτά Δεδομένα πρέπει να διατίθενται σε όγκο (bulk) και ποσότητα και να είναι είτε δωρεάν είτε σε λογική τιμή για επαναχρησιμοποίηση. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή, κατά προτίμηση διαθέσιμες για κατέβασμα μέσω του Διαδικτύου και εύκολα επεξεργάσιμες από υπολογιστή αλλιώς οι χρήστες δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ανοιχτότητα ώστε να δημιουργήσουν κάτι καινούριο.

Τα δικαιώματα του χρήστη πάνω στα Ανοιχτά Δεδομένα πρέπει να είναι η χρήση, η επαναχρησιμοποίηση, η διανομή και η επεξεργασία τους μαζί με άλλα δεδομένα ώστε να είναι εύκολη και η αναδιανομή και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

O ορισμός της Ανοιχτότητας δεν επιτρέπει περιορισμούς στην χρήση των Ανοιχτών Δεδομένων αλλά ενθαρρύνει την Αναφορά στο Δημιουργό ή στην Πηγή και στον τρόπο επεξεργασίας όπως φυσικά και την Παρόμοια Διανομή δηλαδή την διανομή του καινούριου υλικού με παρόμοια Ανοιχτή Άδεια. Η αναφορά στο Δημιουργό είναι ο μόνος και κύριος κανόνας που διέπει το Ανοιχτό Κίνημα καθώς και η διάθεση του περιεχομένου πάντα Ανοιχτά.

Τρεις είναι οι κύριες αρχές της Ανοιχτότητας και οι λόγοι για τους οποίους άλλωστε είναι τόσο σημαντικό:

  • Ανοιχτή και Ελεύθερη Διαθεσιμότητα και Πρόσβαση
  • Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή
  • Παγκόσμια Συμμετοχή χωρίς όρια

Ορισμός Ανοιχτής Γνώσης

Ο ορισμός της Ανοιχτότητας δημιουργήθηκε το 2005 από το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων. Ο Ορισμός βασίστηκε στον Ορισμό Ανοιχτού Λογισμικού από το Open Source Initiative που επαναχρησιμοποιήθηκε βάση των αρχών και των πρακτικών της Κοινότητας Ανοιχτού Λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για το Λογισμικό και εφαρμόζονται πλέον στα δεδομένα και στο περιεχόμενο.

Ο Ορισμός Ανοιχτής Γνώσεως είναι διαθέσιμος και στα Ελληνικά εδώ. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι το Open Knowledge Foundation λειτουργεί και στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του δικτύου οργανώνονται γύρω από τοπικές ομάδες εργασίας και συνεργατικά έργα. Κάθε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες έχει διαφορετικό επίκεντρο, αλλά όλες είναι μέρος ενός κοινού συνόλου επιδιώξεων και πρακτικών που έχουν να κάνουν με την διάδοση και διαμοίραση των δεδομένων και της γνώσης, πέρα από σύνορα, μεταξύ ομάδων όπως ακαδημαϊκοί, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ειδικοί στα δεδομένα, ακτιβιστές και προγραμματιστές Ιστού. Συντονιστής OKFN :GreeceΔρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες για το OKFN Greece πατήστε εδώ.

 

– See more at: http://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/#sthash.4UlEmPI1.dpuf

Comments are closed.