ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βερολίνο: Ποιο είναι το μέλλον της Ανοιχτής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη;

Πριν μια εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρωτοβουλία “Opening Up Education” , μια πρωτοβουλία που στόχο έχει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για εκμάθηση και την διευρυμένη ανάπτυξη του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Open Educational Resources) και Πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και του Γερμανικού Συνεδρίου German “OERde13 conference διεξήχθη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαστήριο στο Βερολίνο στα μέσα Σεπτέμβρη. Στο εργαστήριο βγήκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το μέλλον της Ανοιχτής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Ανοιχτή Εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Στην παρούσα φάση η χρήση του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Ευρώπη περιορίζεται σε διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές που έχουν να κάνουν με την Ανοιχτή Εκπαίδευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου όπως: τα δημόσια ηλεκτρονικά εγχειρίδια στην Πολωνία, τα Αποθετήρια Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου όπως το Βελγικό Klascement, το Δανέζικο Wikiwijs και το Νορβηγικό NDLA, το πρόγραμμα “1 on 1” για χρήση υπολογιστών και ανοιχτού περιεχομένου στην Πορτογαλία και οι κοινότητες Ανοιχτής Εκπαίδευσης όπως η Γερμανική ZUM Wiki.

Έντονη ήταν η συζήτηση για την διεύρυνση και ενίσχυση τέτοιων πρωτοβουλιών μέσα σε πλαίσια εθνικών εκπαιδευτικών στρατηγικών και η διαμόρφωση σχετικών νομοθεσιών συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα όρια της για χρήση περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Γενικά, φαίνεται ότι ενώ υπάρχουν ελάχιστες λειτουργικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο που υποστηρίζουν την Ανοιχτή Εκπαίδευση από την άλλη υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες “Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου” που γίνονται με κρατικά χρήματα.

Παρόμοια, υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, χρηματοδοτούμενες πολύ συχνά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, η διαδικτυακή πύλη Open Education Europa portal που δημιουργήθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICTs) στα σχολεία, e-learning ή ποιότητα της εκπαίδευσης δεν συνάδουν απαραίτητα με θέματα Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Αυτό ίσως σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικοί μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό γίγνεσθαι που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε συμμάχους των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην υποστήριξη των πολιτικών περί Ανοιχτής Εκπαίδευσης.

Τι είδους Πολιτική Ανοιχτής Εκπαίδευσης χρειαζόμαστε;

Ένα μεγάλο μέρος του εργαστηρίου ασχολήθηκε με τη λογική των αδειών Creative Commons και την χρήση τους στην Ανοιχτή Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η κύρια θέση τακτικής συνοψίζεται ως εξής : “ Μια ανοιχτή άδεια όπως η CC BY – SA (Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή) + Ανοιχτά formats ,WCAG προσβασιμότητα, και μεταδεδομένα.

Ενώ λοιπόν η κοινή γραμμή είναι πολύ απλή, η πρόκληση βρίσκεται στην ευρεία υιοθέτηση της Πανευρωπαϊκά. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο συζητώντας τα σημαντικά σημεία μια πετυχημένης πολιτικής τακτικής κατέληξαν σε 3 καίρια σημεία:

  • Αναγνώριση σε επίπεδο δικαιωμάτων , ειδικότερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την γνώση αλλά και σε διευρυμένες παιδαγωγικές θεωρίες όπως η συνδεσιμότητα (connectivism)

  • Απόδειξη ότι η Ανοιχτή Εκπαίδευση έχει αποτελέσματα, ειδικά με οικονομικούς όρους, έχοντας γνώση ότι είναι δύσκολο καθώς δεν υπάρχουν προηγούμενα αλλά στηριζόμενοι στο ισχυρό επιχείρημα ότι η χρήση Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μειώνει το κόστος για γονείς και σχολεία.

  • Παραδείγματα εφαρμοσμένων πρωτοβουλιών Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ακόμα και αυτών που δεν είναι καταχωρημένων με αυτό τον τίτλο ως γενικά μοντέλα.

Τέλος, μια πρόκληση που κάθε Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία αντιμετωπίζει είναι η περιορισμένη οπτική με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με εκπαιδευτικά ζητήματα, αφήνοντας τις πρωτοβουλίες στα χέρια των κυβερνήσεων και των σχολικών ιδρυμάτων. Πέρα από μια καινούρια Οδηγία (η οποία θα είναι δεσμευτική για τα κράτη – μέλη), η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εισάγει ένα Μοντέλο Ανοιχτής Εκπαίδευσης που να χρηματοδοτείται από την ίδια. Θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει περαιτέρω συνεργασίες με τις εθνικές κυβερνήσεις με τον να προωθεί πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές και μέτρα.