ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράσεις Ελληνικής Ομάδας Εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα!!!

 Σας παρουσιάζουμε την Ελληνική Ομάδα Εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα (ODWG-EL)η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και παρεμβαίνει δημοσίως για την αξιοποίηση τους στη δημόσια διοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την έρευνα και την καινοτομία.

Με τον όρο Ανοιχτά Δεδομένα αναφερόμαστε σε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να διαμοιραστούν και να επεξεργαστούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε, για οποιονδήποτε σκοπό.”Ανοιχτά μπορούν να είναι όλα τα δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή και για οποιοδήποτε θέμα. Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει τις πληροφορίες που θέλει με μια Ανοιχτή Άδεια για ελεύθερη χρήση για το κοινό καλό. Μέχρι τώρα, ελεύθερα δεδομένα δίνουν οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί φορείς, όπως προϋπολογισμούς και χάρτες ή οι ερευνητές που μοιράζονται τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις δημοσιεύσεις τους. Παρόλα αυτά σιγά σιγά όλοι οι οργανισμοί απελευθερώνουν τα δεδομένα τους όπως εταιρίες, πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, startups, κοινωφελείς οργανισμοί, κοινότητες και ιδιώτες.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότερες χώρες μέσα στο 2012 έθεσαν τα Ανοιχτά Δεδομένα ως προτεραιότητα στη ψηφιακή στρατηγική τους. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι το συνολικό όφελος από την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα ανέρχεται στα 140 δις ευρώ σε ετήσια βάση και έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζει την πανευρωπαϊκή πύλη δεδομένων. Στην ίδια γραμμή βρίσκονται και οι επενδύσεις στα Ανοιχτά Δεδομένα όλων σχεδόν των διεθνών οργανισμών (πχ http://data.worldbank.org/). Tα οφέλη από τα Ανοιχτά Δεδομένα οικοδομούνται πάνω στο Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα και σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες της τρίτης γενιάς του Διαδικτύου (Web 3.0) έχουν ήδη αρχίσει να απελευθερώνουν τη θετική επίδραση τους πάνω στην καινοτομία. Στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα έγιναν με τα Ανοιχτά Δεδομένα που παρέχει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η πύλη γεωγραφικών δεδομένων geodata.gov.gr.

Η συμμετοχή στηνΕλληνική Ομάδα Εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα (ODWG-EL)είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο από την Κοινωνία των πολιτών, τις Επιχειρήσεις, τον Δημόσιος Τομέα και την Ερευνητική Κοινότητα (Online Δήλωση Συμμετοχής). Oι συναντήσεις της ομάδας διοργανώνονται τόσο σε φυσικό όσο και σε διαδικτυακό επίπεδο. (Πρόγραμμα Συναντήσεων).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνάντηση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου του 2013 στις 14:30 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην αίθουσα σεμιναρίων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την ιστοσελίδα της Ομάδας εδώ. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία “Ομάδα εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα” και ποιοι συμμετέχουν πατήστε εδώ.