ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

OPN: Δίκτυο Ανοιχτών Πολιτικών, μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Creative Commons!

Τα τελευταία χρόνια, τα Creative Commons και οι διάφοροι σχετικοί οργανισμοί έχουν προσεγγισθεί από πολλά ιδρύματα και κυβερνήσεις προς αναζήτηση βοήθειας για το πως να εφαρμόσουν ανοιχτή αδειοδότηση και πως να αναπτύσσουν υλικό και στρατηγικές Ανοιχτών Πολιτικών. Με τον όρο “Ανοιχτές Πολιτικές” εννοούμε πολιτικές όπου κρατικά χρηματοδοτημένοι πόροι αναπτύσσονται και εκδίδονται ως Ανοιχτά Αδειοδοτημένοι Πόροι. Ένα παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων με τίτλο  TAACCCT grant programγια το οποίο σας έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν.

Υπάρχει λοιπόν μια επείγουσα ανάγκη να υποστηρίξει η κοινότητα τους υπεύθυνους για τις κυβερνητικές πολιτικές ώστε να μπορούν επιτυχώς να δημιουργούν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν Ανοιχτές Πολιτικές. Ταυτόχρονα τα μέλη/ συνεργάτες των Creative Commons από όλες τις χώρες παγκοσμίως έχουν εκφράσει την ανάγκη για ένα κόμβο πληροφόρησης όπου να ανεβαίνουν οι διάφορες Ανοιχτές Πολιτικές και να γίνονται συζητήσεις και αναλύσεις.

Η Ανοιχτή Κοινότητα χρειάζεται πρόσβαση σε υπάρχουσες Ανοιχτές Πολιτικές, νομοθεσίες και προγράμματα δράσης για το πως οι Ανοιχτές Πολιτικές δημιουργούνται, επεξεργάζονται και περνάνε. Χρειαζόμαστε να υπάρχει πληροφόρηση για τα προβλήματα που προκύπτουν και πως προσπεράστηκαν και επειδή η κάθε χώρα έχεις διαφορετικές πολιτικές και ευκαιρίες, όσοι ασχολούνται χρειάζονται υποστήριξη στην χάραξη Ανοιχτών Πολιτικών και Στρατηγικών προσαρμοσμένων στα μέτρα τους.

Για αυτούς τους λόγους τα Creative Commons δημιούργησαν το Open Policy Network (OPN). Στόχος του Δικτύου είναι να ενθαρρύνει την δημιουργία, την υιοθέτηση και την εφαρμογή Ανοιχτών Πολιτικών και Πρακτικών που προωθούν το κοινό καλό με το να τροφοδοτεί νομικούς, οργανισμούς και ανθρώπους που ασχολούνται με την χάραξη κυβερνητικών πολιτικών με πληροφορίες και τεχνογνωσία και να υπάρχει ως κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε όσους χρειάζονται βοήθεια και σε όσους που μπορούν να την παρέχουν.

Σύμφωνα με το μανιφέστο του Δικτύου θεωρείται ότι:

  • Η υιοθέτηση Ανοιχτών Πολιτικών μπορεί να μεγιστοποιήσει την επιστροφή σε κρατικές επενδύσεις και να προωθηθεί η ύπαρξη ενός παγκόσμιου ιστού Κοινών Πόρων για καινοτόμες χρήσεις.

  • Κρατικά χρηματοδοτημένοι πόροι πρέπει να είναι Ανοιχτά Αδειοδοτημένοι Πόροι.

  • Οι Ανοιχτές Πολιτικές απαιτούν, εξ’ αρχής, άδειες που είναι συμβατές με τον Ορισμό Ανοιχτής Γνώσης του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης και κατά προτίμηση Ανοιχτές Άδειες που απαιτούν τουλάχιστον Αναφορά στον Δημιουργό ( CC BY) για κρατικά επιδοτούμενο περιεχόμενο και Ανοιχτές Άδειες με καμία απαίτηση (CC0) για κρατικά επιδοτούμενα δεδομένα.

  • Το Open Policy Network είναι ένα Δίκτυο Ανοιχτό σε όλους, αρκεί να συμφωνούν να συνεισφέρουν και να προσαρμόζονται στην αποστολή και τις οδηγίες.

  • Το Open Policy Network έρχεται σε συμφωνία με τις προτάσεις υπαρχόντων πρωτοβουλιών όπως  Budapest Open Access InitiativeParis Open Educational Resources DeclarationCape Town DeclarationPanton Principles, and theWashington Declaration on Intellectual Property and the Public Interest.

Λάβετε και εσείς μέρος!

Για αρχή το Open Policy Network έχει ως αρχηγούς τα Creative Commons αλλά όραμα των κεντρικών είναι η οργάνωση του Δικτύου κάθε φορά, μετά από ένα χρονικό όριο να περνάει από ομάδα σε ομάδα. Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε στο δίκτυο είτε ατομικά είτε ως οργανισμός πατήστε εδώ.