ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

3η Εβδομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης τον Μάρτιο! Δηλώστε συμμετοχή τώρα.

Τα Creative Commons σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην 3η ετήσια Εβδομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης. Από τις 10 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014, ο σκοπός της Εβδομάδας Ανοιχτής Εκπαίδευσης είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (OERκαι το παγκόσμιο κίνημα και τους οργανισμούς που ασχολούνται με αυτό, καθώς και να τονίσουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν νομικά εργαλεία όπως οι άδειες Creative Commons!

Το OpenCourseWare Consortium, διοργανωτής της Εβδομάδας Ανοιχτής Εκπαίδευσης, συγκέντρωσε μερικά μόνο από τα παραδείγματα Ανοιχτής Εκπαίδευσης, όπως:

  • το πιλοτικό πρόγραμμα στη Utah “Κ-12 Schools” που χρησιμοποιεί Ανοιχτά Εγχειρίδια με αποτέλεσμα να μειώσει το κόστος των βιβλίων στο 50%

  • Το έργο μιας εταιρίας ηλιακής ενέργειας από την Haiti που εμβαθύνει την γνώση σε σχέση με την ηλιακή ενέργεια εξαιτίας ενός προγράμματος Ανοιχτής Εκπαίδευσης πάνω στο θέμα

  • το έργο ενός μηχανικού από την Ινδία που διεύρυνε τις γνώσεις του πάνω στη διοίκηση και τις διεθνείς σχέσεις φτιάχνοντας μόνος του ένα Ανοιχτό Μάθημα Management χρησιμοποιώντας OER.

Και πολλά άλλα παραδείγματα που είναι διαθέσιμα στο Team Open και στο OER Case Studies

Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην Εβδομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης με ένα ενημερωτικό video για τη δική σας δράση OER ή να φιλοξενήσετε μια εκδήλωση, εργαστήριο ή σεμινάριο για την προώθηση της Εβδομάδας παγκοσμίως. Η κατάθεση προτάσεων είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 στους ακόλουθους συνδέσμους:

Καλή Εβδομάδα Ανοιχτής Εκπαίδευσης!!!

Comments are closed.