ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προσπάθειες της Ευρωπαικής Ένωσης για να διασωθούν τα Ορφανά Έργα!

Την 6η Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσαν την έκδοση πρόχειρης Οδηγίας για Συγκεκριμένες Χρήσεις των Ορφανών Έργων (Directive on certain permitted uses of orphan works (COM/2011/0289) κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς την επίλυση ενός φλέγοντος ζητήματος που απασχολεί την ΕΕ εδώ και πολύ καιρό.

Τα δυο Ευρωπαϊκά όργανα έφτασαν σε συμφωνία μετά και από συστάσεις πολιτικής του COMMUNIA. Παρόλο που η Οδηγία είναι σε άτυπο επίπεδο ακόμα καθώς πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, την ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο, διαφαίνεται η διάθεση της ΕΕ να προχωρήσει το ζήτημα των Ορφανών Έργων και και να δώσει μια λύση. Το κείμενο διατίθεται εδώ και σύμφωνα με δηλώσεις της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων “Η νομοθεσία αυτή θα δώσει την δυνατότητα πρόσβασης σε όλους στα “Ορφανά Έργα και θα δώσει ώθηση στο απώτερο σχέδιο που είναι η ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η διάθεση της διαδικτυακά”

Φαίνεται ότι η συμφωνία δεν θα έχει μεγάλες τροποποιήσεις στις προτάσεις της Επιτροπής. Οι ανησυχίες παραμένουν όσον αφορά τον Δημόσιο Τομέα και το θέμα της “αποθήκευσης”. Από την άλλη φαίνεται να ξεκαθαρίζουν ζητήματα όπως το diligent search’ δηλαδή τα κριτήρια που θα ισχύουν για την ξεκαθάριση των δικαιωμάτων ενός έργου αν και το COMMUNIA είχε πιέσει την Επιτροπή για παραπάνω προσπάθεια πάνω στο ζήτημα. Επίσης η πρόχειρη αυτή Οδηγία θα θίξει το ζήτημα του είδους των “Ορφανών Έργων” και κυρίως θα συμπεριλάβει τις φωτογραφίες είδος που η Επιτροπή είχε αφήσει περιέργως απ’ έξω από την πρόταση της. Στην συνέχεια αναμένεται να ασχοληθεί η ΕΕ και με τα ανέκδοτα έργα που μέχρι τώρα δεν θεωρούνταν μέρος των “Ορφανών Έργων” παρ’ όλες τις προτάσεις του Communia. Τελικά το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι εξασφάλισε την δυνατότητα των Δημόσιων Ινστιτούτων αλλά και των Μουσείων και των Βιβλιοθηκών να κάνουν έρευνα και να χρησιμοποιούν “Ορφανά Έργα”. Οι προβλέψεις του Κοινοβουλίου στόχο έχουν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας!

Comments are closed.