ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παγκόσμια Ημέρα Έργων Δημόσιου Τομέα 2013!

File:Publicdomaindaylogo.svg by Cienkamila (talk · contribs)

Κάθε χρόνο την 1η Ιανουαρίου, λήγουν τα δικαιώματα copyright για εκατομμύρια έργα τα οποία με τη σειρά τους καταχωρούνται στον Δημόσιο Τομέα με αποτέλεσμα να μπορεί o οποιοσδήποτε να τα χρησιμοποιήσει χωρίς άδεια. Έτσι η 1η Ιανουρίου θεωρείται η Παγκόσμια Μέρα Δημόσιου Τομέα (Public Domain Day) και γιορτάζουμε την απελευθέρωση της δημιουργίας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα όμως πολλά έργα εξαιτίας γραφειοκρατικών και παλαιωμένων νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας μένουν κλειστά προς το κοινό. Σας καλούμε να επισκεφτείτε το Public Domain Review στο οποίο μπορεί να βρει κανείς καταχωρημένους και οργανωμένους τους θησαυρούς του Δημόσιου Τομέα και μια ξεχωριστή παρουσίαση των αρχείων που ελευθερώνονται το 2013 (Class of 2013)

Παρόλο που σε πολλές χώρες γίνονται αλλαγές για παράταση του ορίου του copyright, γεγονός που εμποδίζει την απελευθέρωση πολλών έργων, γίνονται ταυτόχρονα πολλά βήματα από Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς για την ενίσχυση και διεύρυνση του Δημόσιου Τομέα! Μερικά παραδείγματα στα οποία αναφερθήκαμε εδώ και μέσα στη χρονιά είναι: η ελεύθερη διάθεση περιεχομένου με πάνω από 1.000.000 αρχεία από το Internet Archive, η διάθεση περιεχομένου σε video απο τον Rick Prelinger, η συνεχής λειτουργία του Musopen, όπου βρίσκει κανείς μουσική χωρίς copyright, οι συνεχείς προσπάθειες σε διεθνές πολιτικό επίπεδο με το θέμα της ενίσχυσης του Δημόσιου Τομέα να είναι πρώτο στην Ατζέντα της WIPO και τις ταυτόχρονες δράσεις του Communia Association προς τον ίδιο σκοπό, η έκδοση της αναφοράς του Communia με τίτλο “The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture” που περιγράφει αναλυτικά τις προσπάθεις της ομάδας για την στήριξη και συνεχής διεύρυνση του παγκόσμιου πολιτιστικού πλούτου και φυσικά τέλος, τα εργαλεία του προσφέρουν τα Creative Commons όπως το CC0 Public Domain Dedication! Η συγκεκριμένη σφραγίδα επιτρέπει στο δημιουργό να ξεχωρίσει ο ίδιος το έργο του και να το ταυτοποιήσει ως έργο του Δημόσιου Τομέα ακόμα και πριν λήξει επίσημα το δικαίωμα copyright. To Σεπτέμβριο που μας πέρασε η EUROPEANA δημοσίευσε πάνω από 20 εκατομμύρια έργα με αυτή τη σφραγίδα CC0, έκδοση που θεωρείται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα!