ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το 2ο Φεστιβάλ των Κοινών έφτασε!

Στις 9, 10 και 11 Μαΐου το Δεύτερο CommonsFest θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και σας καλούμε όλους να συμμετέχετε!

Το Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών (Commons),  μια φιλοσοφία που έχει διαδοθεί πολύ μέσα από τις κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και επεκτείνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως στις τέχνες, στην διακυβέρνηση, στις κατασκευές μηχανημάτων, εργαλείων και άλλων αγαθών.

Στόχος των διοργανωτών και των συλλογικοτήτων που συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ των Κοινών είναι να παρουσιάσουν το πώς οι πρακτικές και εμπειρίες του ανοικτού κώδικα, των αδειών Creative commons και της ομότιμης διαχείρησης (P2P) μπορούν να οικοδομήσουν μια πλατφόρμα για την ικανοποίηση ενός συνόλου αναγκών.

«Το 2o Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν συλλογικότητες και εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται με βασικό άξονα την αξία του μοιράσματος και της συμμετοχικής δημιουργίας. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες εκκίνησης και τα διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης, οι δεσμοί των κοινών αξιών του μοιράσματος, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της επιδίωξης αρμονικής σχέσης των ανθρώπων με τη φύση, διαμορφώνουν τον κοινό τόπο οικοδόμησης μιας πολιτικής συμμαχίας με σκοπό την ανάδειξη και την διεύρυνση των Κοινών. Η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας είναι σημαντική καθώς γίνονται ολοένα και πιο έντονα φανερά τα αδιέξοδα των σημερινών αντιλήψεων που περιορίζουν τον ορίζοντα της παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνικής ζωής μεταξύ κράτους και αγοράς.

Τα Κοινά αποτελούν ένα πρακτικό παράδειγμα αυτο-διακυβέρνησης, συμμετοχής και διαχείρισης πολύ διαφορετικών μεταξύ τους πόρων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες και το ΕΥ ΖΗΝ, χωρίς την διαμεσολάβηση των αγορών ή των κρατικών ιεραρχιών. Μέσα στο πολύπλοκο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον τα Κοινά πρέπει να βρουν τη θέση που τους αντιστοιχεί ανάμεσα στις αγορές και το κράτος: να απλωθούν σε περισσότερους τομείς της κοινωνικής ζωής, να αποκτήσουν βιώσιμες οργανωτικές και οικονομικές δομές, να αναγνωριστούν σαν ένας διακριτός κατ” ελάχιστο ισότιμος πόλος οργάνωσης της κοινωνικής δραστηριότητας.”

Το CommonsFest δεν θα ήταν δυνατό να γίνει χωρίς την στήριξη πολλών ατόμων και ομάδων που έχουν κοινό την αγάπη τους για τα Κοινά και την πίστη ότι μπορεί μέσω τέτοιων διαδικασιών να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο. Σας υπενθυμίζουμε την crowdfunding καμπάνια του CommonsFest για την οικονομική στήριξη του Φεστιβάλ στην πλατφόρμα Indiegogo. Οι διοργανωτές επέλεξαν αυτόν τον τρόπο κάλυψης μέρους των εξόδων του φεστιβάλ γιατί συνάδει με την φιλοσοφία των Κοινών, δηλαδή τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στην πραγματοποίηση του φεστιβάλ. “Αυτό, πέρα από τη χρηματοδότηση, προσπαθούμε να το τηρούμε σε όλες τις δραστηριότητες μας, με ανοικτές προσκλήσεις συμμετοχής, συμμετοχικές δράσεις και συζητήσεις και διαθέτοντας ελεύθερα το υλικό μας.”

Παράλληλα, τα Creative Commons Ελλάδας με την στήριξη της Εταιρίας Ανοιχτού Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) έχουν τη χαρά να φιλοξενηθούν από το CommonsFest και να διοργανώσουν τη Ευρωπαική Συνάντηση των Συνεργατών Creative Commons (Creative Commons European Affiliates Meeting). Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη χρονική συγκυρία και αναμένουμε τους συνεργάτες μας από την Ευρώπη για μια συνάντηση με πολλά σχέδια για το κίνημα των Κοινών, του Ανοιχτού Λογισμικού και των αδειών στο μέλλον.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Κοινών. Ελάτε και εσείς φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης και ανακαλύψτε τι είναι τα Κοινά, γνωρίστε τις διάφορες ομάδες και κολεκτίβες που ασχολούνται με τα Κοινά και μοιράζονται ένα όραμα για τον κόσμο του μέλλοντος βασισμένο στις αξίες του διαμοιρασμού, της συλλογικής δραστηριότητας και της Ανοιχτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Πρόγραμμα Commonsfest:

Παρασκευή 9 Μαΐου

Ομιλίες

Συντονιστής Παπανικολάου Γιώργος

18:00 – 19:00

Δούλεψε μαζί με τη φύση και όχι εναντίον της

Μανιαδάκης Μιχάλης

Διεθνείς πρωτοβουλίες γύρω από τα Πολιτιστικά Κοινά

Γεωργία Αγγελάκη

Aυτοδιαχειριζόμενοι χώροι, μορφές, αναγκαιότητα και τρόποι λειτουργίας
το Γρανάζι

Ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτή γνώση
Βασίλης Χρυσός και Χαράλαμπος Μπράτσας- FOSS Office / OKF Greece

20:00 – 21:00

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο κινητό μας τηλέφωνο
Νίκος Ρούσσος – Digital Liberation Network

Σημερινό σύστημα και πρόταση εναλλακτικού μοντέλου βασισμένο στους κοινούς πόρους

Διομήδης Σκαλίστης – Κίνημα Zeitgeist

ΔΚΑΗ-ΚΙ/ΦΑΗ: Κοινοτική περίθαλψη, από τους πολίτες για τους πολίτες
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου

Από το ανοιχτό λογισμικό στο ανοιχτό περιεχόμενο
Θεόδωρος Καρούνος – ΕΕΛ/ΛΑΚ

Σαββάτο 10 Μαΐου

Εργαστήρια

10:00-11:00 Ελευθερώστε το Android σας: Root και Custom ROM’s
Κώστας Καλύβας – το labάκι hackerspace

11:15-12:15 Χαρτογραφώντας στο OpenStreetMap
Νίκος Ρούσσος – OpenStreetMap Foundation

12:30-13:30 Ανοιχτές Τεχνολογίες και 3D printing
Θανάσης Δεληγιάννης – ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ομιλίες

Συντονιστής Κουκουλάκης Δημήτρης

18:00-19:00

Οικιακή οικονομία: λίγα λόγια για τη ξεχασμένη γνώση της αυτάρκειας
Κάλλια Σπυριδάκη – συνεργατικό καφενείο το Πλουμί

Σκιαγραφώντας μορφές ανοιχτών δικτύων
Πλατφόρμα για την αυτονομία, την αυτάρκεια και την ισότητα

το labάκι hackerspace: μια ανοιχτή κοινότητα για ασυνήθιστη καινοτομία,

μάθηση και ανταλλαγή

Αντώνης Χαρίτων – το labάκι hackerspace

Το πείραμα του #rbnews: εξερευνώντας τη δημοσιογραφία των πολιτών
Κατερίνα Σταυρούλα – radiobubble.gr

20:00-21:00

Άδειες Creative Commons στην πράξη: Περιπτώσεις χρήσης και εμπειρίες
Μαρία Μερτζάνη, Πρόδρομος Τσιαβός – Creative Commons Ελλάδος

Από το βυθό της θάλασσας στην άκρη του ουρανού:

Σχολικά εγχειρήματα βασισμένα στο ανοιχτό υλικό και την ελεύθερη γνώση.
Αστρινός Τσουτσουδάκης, Σαϊτάκη Αγγελική, Αποστολάκη Μαριάνθη,

Ραπτάκης Παναγιώτης – ViannoSat & Hydrobot
Προς ένα δίκτυο κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας (CSA)
Χάρης Παπαγιαννάκης – Ζιζάνια

Τι ψηφιακές ελευθερίες θέλουμε; Πολιτικές από τα

κάτω για τα διανοητικά Κοινά στην Ελλάδα της κρίσης.
Αντώνης Μπρούμας – Digital Liberation Network

Κυριακή 11 Μαΐου

Εργαστήρια

10:00-11:00 Be a Webmaker
Νίκος Ρούσσος – Mozilla

11:30-12:30 Άδειες Creative Commons στην πράξη

Μαρία Μερτζάνη, Πρόδρομος Τσιαβός – Creative Commons Ελλάδος

(παράλληλα) Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Fedora
Δημήτρης Γλάρος – Fedora

13:00-14:00 Συμμετέχοντας στη Βικιπαίδεια – Wikipedia
Δημήτρης Κουκουλάκης

16:30-17:30 Ασφάλεια στις διαδικτυακές σας επικοινωνίες
Γιώργος Κιαγιαδάκης – το labάκι hackerspace
(παράλληλα) Κατασκευή Βαρελόκηπου

Σπιθάρι

Ομιλίες

Συντονιστής Μπριτσολάκης Μανόλης

18:00 – 19:00

Σκιαγραφώντας έννοιες της αποανάπτυξης και της διασύνδεσής τους με τα Κοινά
Αλέκος Πανταζής
Η πορεία προς ένα ανοιχτό φεστιβάλ

εν οίκω 2013

Φυσική Δόμηση: ανακτώντας τη χαμένη γνώση
Μανώλης Ξημέρης & Γιώργος Ριτσάκης – Archanes Project

Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα Sarantaporo.gr: Σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες
Βασίλης Χρυσός – sarantaporo.gr

20:00 – 21:00

Υλοποίηση εγχειρημάτων Τέχνης μέσω crowdfunding

Γιάννης Φαρσάρης – OpenΒook

Αυτόνομη ηλεκτροδότηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανοιχτού κώδικα – Peer-to-Peer παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρισμού για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αυτάρκεια
Κώστας Λατούφης & Ιάσονας Κουβελιώτης-Λυσίκατος – Nέα Γουινέα/ SmartRUΕ ΕΜΠ
Ομότιμη και επιτραπέζια παραγωγή: Ευκαιρίες και προκλήσεις
Βασίλης Νιάρος – P2P Lab

Οικοδομώντας μια Κοινωνία των Κοινών (μαγνητοσκοπημένη)
Γιώργος Δαφέρμος – FLOK Society project, Εκουαδόρ

Leave a Comment