ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκίνησε η συζήτηση για τη συμβατότητα αδειών χρήσης με τις άδειες CC-Παρόμοιας Διανομής

Η έκδοση 4.0 των Creative Commons, περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη συμβατότητα άλλων αδειών χρήσης (εκτός CC) με τις άδειες CC-Παρόμοιας Διανομής (CC-ShareAlike ή CC-SA, εν συντομία). Η συμβατότητα αυτή θα διευκολύνει ιδιαίτερα τη διαχείριση ελεύθερα προσβάσιμου περιεχομένου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί κάποια άδεια ως συμβατή.

Τα Creative Commons απευθύνουν κάλεσμα στην κοινότητα του ανοικτού περιεχομένου για συμμετοχή στη συζήτηση για την ανάπτυξη της διαδικασίας και των κριτηριών επιλογής των συμβατών — με τις CC-SA — αδειών χρήσης.

Ένα αρχικό προσχέδιο για τη διαδικασία και τα κριτήρια είναι προσβάσιμο από το wiki των Creative Commons. Η συζήτηση εξελίσεται στη σχετική λίστα ταχυδρομείου, με ανοικτή συμμετοχή, και θα λήξει στις 28 Μαϊου 2014.

Πηγή: Creative Commons
Πηγή φωτογραφίας: Golan LevinCC-BY 2.0.

Leave a Comment