ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οικοδομώντας την συμμαχία για τα Κοινά

Το δεύτερο Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν συλλογικότητες και εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται με βασικό άξονα την αξία του μοιράσματος και της συμμετοχικής δημιουργίας. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες εκκίνησης και τα διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης, οι δεσμοί των κοινών αξιών του μοιράσματος, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της επιδίωξης αρμονικής σχέσης των ανθρώπων με τη φύση, διαμορφώνουν τον κοινό τόπο οικοδόμησης μιας πολιτικής συμμαχίας με σκοπό την ανάδειξη και την διεύρυνση των Κοινών. Η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας είναι σημαντική καθώς γίνονται ολοένα και πιο έντονα φανερά τα αδιέξοδα των σημερινών αντιλήψεων που περιορίζουν τον ορίζοντα της παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνικής ζωής μεταξύ κράτους και αγοράς.

Τα Κοινά αποτελούν ένα πρακτικό παράδειγμα αυτο-διακυβέρνησης, συμμετοχής και διαχείρισης πολύ διαφορετικών μεταξύ τους πόρων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες και το ΕΥ ΖΗΝ, χωρίς την διαμεσολάβηση των αγορών ή των κρατικών ιεραρχιών. Μέσα στο πολύπλοκο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον τα Κοινά πρέπει να βρουν τη θέση που τους αντιστοιχεί ανάμεσα στις αγορές και το κράτος: να απλωθούν σε περισσότερους τομείς της κοινωνικής ζωής, να αποκτήσουν βιώσιμες οργανωτικές και οικονομικές δομές, να αναγνωριστούν σαν ένας διακριτός κατ’ ελάχιστο ισότιμος πόλος οργάνωσης της κοινωνικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του δεύτερου Φεστιβάλ των Κοινών σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνάντηση που διοργανώνεται το Σάββατο 10 Μαίου στις 15:00-17:30, στο Ηράκλειο Κρήτης, με αντικείμενο την οικοδόμηση μιας ευρείας συμμαχίας για την διεύρυνση και την ενδυνάμωση των Κοινών.
Η συνάντηση μπορεί να κινηθεί σε δύο άξονες:

1. Την οικοδόμηση της πολιτικής συμμαχίας των κοινών

-Ποιά οργανωτικά μέτρα, κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού οι συλλογικότητες για την προώθηση της ιδέας και των αξιών των Κοινών;

-Με ποιό τρόπο μπορούν να προωθήσουν την συνεργασία τους με άλλα κινήματα που μοιράζονται κοινές αξίες (π.χ. εργατικό κίνημα, αγροτικό κίνημα, οικολογικό κίνημα, συνεταιριστικό κίνημα);

-Ποιές πολιτικές πρωτοβουλίες μπορούν να πάρουν για να διεκδικήσουν θεσμικές μεταβολές (ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, μεταρρύθμιση δικαίου πνευματικών δικαιωμάτων, απελευθέρωση δημοσίων πόρων, προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στα πλαίσια των Κοινών κ.α.)

2. Την προαγωγή της οικονομικής και θεσμικής βιωσιμότητας των Κοινών

-Ποιές δράσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε ποσοτικά την οικονομία των κοινών, την κυκλοφορία των κοινών;

-Ποιες μορφές επιχειρηματικότητας είναι συμβατές με τις αξίες των κοινών;

-Ποιές πρωτοβουλίες μπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα των Κοινών σαν μια εναλλακτική που είναι συμβατή με μέρος της μικρής επιχειρηματικότητας που αποτελεί την κύρια βάση του παραγωγικού ιστού της χώρας;

-Ποιές θεσμικές μεταβολές μπορούμε να προωθήσουμε απο κοινού για την αύξηση των εισροών στα Κοινά και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται παράγοντας και αναπαράγωντας Κοινά;

Για την προέτοιμασία μιας αποτελεσματικής συνάντησης θα θέλαμε να μας καταθέσετε έστω και μια συγκεκριμένη πρόταση πανω σε κάποιο απο τα θεματα που προαναφέρθηκαν μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Η διαδικασία που προτείνουμε είναι να κατατεθούν ολες οι πρότασεις να ταξινομηθούν και στη συνέχεια να κοινοποιηθούν σε ολους τους συμμετέχοντες έτσι ωστε να προετοιμασθούν για την ημερα της συνάντησης.

Η συνάντηση προτείνουμε να έχει την εξής δομή.

-Παρουσίαση της κάθε πρότασης

– Ερωτήσεις για περισσότερες διευκρινήσεις

– συζήτηση

– πιθανή συμφωνία για περαιτέρω δράση.

Οι συντονιστές:
Γιώργος Παπανικολάου
Οργανωτική ομάδα φεστιβάλ των Κοινών

Leave a Comment