ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Rijksmuseum: Ο διαμοιρασμός ελεύθερων, χωρίς περιορισμούς εικόνων υψηλής ποιότητας κάνει καλό

Η Europeana δημοσίευσε πρόσφατα μια σημαντική μελέτη περίπτωσης που συνοψίζει την εμπειρία του ολλανδικού Rijksmuseum σχετικά με το άνοιγμα της πρόσβασης στη συλλογή των ψηφιακών τους εικόνων, οι οποίες ανήκουν πλέον στον δημόσιο τομέα. Η μελέτη περίπτωσης γράφτηκε από τον Joris Pekel, συντονιστή της κοινότητας για την πολιτιστική κληρονομιά της Europeana. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Europeana έχει συνεργαστεί με το Rijksmuseum, προκειμένου να διατεθούν στον Δημόσιο Τομέα εικόνες των έργων του, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Η έκθεση εξετάζει την αρχική πρόθεση του Rijksmuseum να διαθέσει δημόσια τις εικόνες των έργων του. Το μουσείο σκόπευε αρχικά να διαθέτει τα ψηφιακά αντίγραφα των έργων του με μια ανοικτή άδεια, όπως η άδεια Creative Commons Αναφορά (CC BY). Σύντομα, όμως, πείστηκε από την προσπάθεια των οργανώσεων που υποστηρίζουν την ανοικτή, απεριόριστη πρόσβαση κι έτσι, το Rijksmuseum άρχισε να ανοίγει τις συλλογές του περισσότερο, επιλέγοντας τη χρήση της Άδειας CC0 Εκχώρηση στον Δημόσιο Τομέα για τα ψηφιακά αντίγραφα των έργων του.

Το Rijksmuseum άρχισε να πειραματίζεται με το πώς θα προσφέρει υψηλής ποιότητας αντίγραφα των έργων στο Δημόσιο Τομέα. Το μουσείο υιοθέτησε μια προσέγγιση σύμφωνη με τον σκοπό και την «αποστολή του» και το προσωπικό κατανόησε την ευκαιρία να αναδείξει τα καλύτερα εκθέματα της συλλογής του μουσείου ως εργαλείο προώθησης. Το τμήμα μάρκετινγκ υποστήριξε ότι “… Ο βασικός στόχος του μουσείου είναι να κάνει τη συλλογή γνωστή στο κοινό όσο το δυνατόν περισσότερο… [και] το ψηφιακό αντίγραφο του κάθε έργου θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού για αυτό, οδηγώντας το στο μουσείο για να δει το πρωτότυπο.” Το Rijksmuseum συνειδητοποίησε, επίσης, ότι με την ελεύθερη διάθεση υψηλής ποιότητας ψηφιακών αντιγράφων των έργων, θα μπορούσε να εκπαιδεύσει το κοινό δίνοντας τα ακριβή χρώματα και μεταδεδομένα για τα έργα.

Αντί να ανησυχεί για το αν η ελεύθερη διάθεση υψηλής ποιότητας ψηφιακών αντιγράφων των έργων τέχνης θα εξαφανίσει ένα μέρος των εσόδων του, το Rijksmuseum υιοθέτησε αρχικά μια ενδιάμεση λύση. Έκανε διαθέσιμες τις εικόνες σε δύο μεγέθη: οι . Jpg εικόνες σε περίπου 4500 × 4500 pixels ήταν δωρεάν, ενώ τα τεράστια αρχεία tiff των 200MB διατέθηκαν προς € 40. Το μουσείο είδε μια σταθερή αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις των εικόνων, αλλά τελικά αποφάσισε να παραιτηθεί από αυτήν την κλιμακωτή διάθεση. Από τον Οκτώβριο του 2013, το Rijksmuseum διαθέτει εντελών ανοικτά κι ελεύθερα την καλύτερη δυνατή ποιότητα ψηφιακών αντιγράφων των έργων του.

Το Rijksmuseum έχει βρει τον τρόπο να υποστηρίξει την ευρεία πρόσβαση στην πλούσια συλλογή των πόρων της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει. Και αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο που προσελκύει το ενδιαφέρον από νέα κοινά, ισοσταθμίζοντας το κόστος και υποστηρίζοντας τις αρχές της απεριόριστης πρόσβασης στον ψηφιακό Δημόσιο Τομέα.

Δείτε εδώ την αναλυτική μελέτη περίπτωσης.

Leave a Comment