ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βοηθήστε το International Rights Statement Working Group να αναπτύξει το RightsStatements.org

Κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους, η Ομάδας Εργασίας για τα Διεθνή Δικαιώματα ( International Rights Statement Working Group), ασχολήθηκε με τον καθορισμό των νομικών και των τεχνικών απαιτήσεων για μια σειρά τυποποιημένων δηλώσεων δικαιωμάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την Europeana, την Δημόσια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αμερικής  (Digital Public Library of America) και παρόμοιους οργανισμούς ψηφιακής κληρονομιάς. Παράλληλα με το Ίδρυμα Europeana και την DPLA, η ομάδα αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα τα μέλη του Δικτύου της Europeana BNL, IVIR και το Kennisland.

V0049744 The workings and signing of a marriage contract. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org The workings and signing of a marriage contract. 1633 By: Abraham BossePublished: 1633. Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε ένα κάλεσμα για την υποβολή προτάσεων από ενδιαφερόμενους πολίτες και εταιρείες να βοηθήσουν να αναπτυχθεί η υποδομή πίσω από τις μελλοντικές υπηρεσίες του rightsstatements.org.

Αυτή η υπηρεσία θα περιέχει τις περιγραφές και τις διάφορες δηλώσεις δικαιωμάτων που δημιουργούνται από την ομάδα εργασίας, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και από μηχανές, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές της τεχνολογίας Linked Data.

Διαβάστε το κάλεσμα για την υποβολή προτάσεων, και τις σχετικές οδηγίες και εκφράστε το το ενδιαφέρον σας.

Πηγή άρθρου: http://pro.europeana.eu

Leave a Comment