ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πώς τα πρόσθετα δικαιώματα για τους εκδότες θα βλάψουν την εκπαίδευση και την πρόσβαση στον πολιτισμό

Η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ρόλο των εκδοτών στην αλυσίδα πνευματικών δικαιωμάτων και την «ελευθερία πανοράματος» απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, το οποίο περιλαμβάνει τόσο βιβλιοθήκες και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα.

Η μελλοντική εισαγωγή ενός επιπλέον δικαιώματος για τους εκδότες θα έχει σημαντικές για τους τομείς της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και καλούμε τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες από τους αυτούς τους τομείς να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τις απόψεις τους.

publisher-1000x390
No additional copyrights for publishers!

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς;

Πολλά ιδρύματα πολιτικής κληρονομιάς αγωνίζονται να διαθέσουν τις συλλογές τους στο διαδίκτυο. Ενώ μεγάλα τμήματα των συλλογών τους δεν είναι πια εμπορικά διαθέσιμα, ή δεν ήταν ποτέ σε εμπορική κυκλοφορία, τα περισσότερα έργα από τον 20ο και 21ο αιώνα, εξακολουθούν να καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Για να βάλουν τις συλλογές τους στο διαδίκτυο τα ιδρύματα πρέπει να λάβουν άδεια από τους κατόχους δικαιωμάτων (να κάνουν “εκκαθάριση δικαιωμάτων”). Για τα έργα που δεν είναι εμπορικά είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Τα περισσότερα ιδρύματα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μεγάλης κλίμακας εκκαθαρίσεις δικαιωμάτων και ως εκ τούτου υπάρχουν πολύ λίγα έργα από τον 20ο αιώνα διαθέσιμα μέσω των δικτυακών τόπων των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς ( η μαύρη τρύπα του 20ου αιώνα ).

Η χορήγηση πρόσθετων πνευματικών δικαιωμάτων στους εκδότες θα κάνει την εκκαθάριση των δικαιωμάτων ακόμη πιο δύσκολη. Τα ιδρύματα πρέπει να εκκαθαρίσουν πολλαπλούς τύπους των διαφορετικών δικαιωμάτων από πολλούς κατόχους και με διαφορετική διάρκεια. Το υφιστάμενο πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ είναι ήδη εξαιρετικά περίπλοκο και η προσθήκη περισσότερης πολυπλοκότητας σε αυτή την κατάσταση θα κάνει την εκκαθάριση των δικαιωμάτων ένα ακόμα πιο δύσκολο έργο για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εισαγωγή επιπλέον πνευματικών δικαιωμάτων για τους εκδότες θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολο για τα ιδρύματα να πάρουν συλλογές που περιλαμβάνουν δημοσιευμένα κείμενα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Αντί της προσθήκης ενός τέτοιου δικαιώματος, η Επιτροπή θα πρέπει να εναρμονίσει και να συντομεύσει τους υπάρχοντες όρους που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να επεκτείνει την υπάρχουσα εξαίρεση για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς που θα τους επιτρέψει να κάνουν τα εκτός εμπορίου έργα των συλλογών τους διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την εκπαίδευση;

Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη για τον εκπαιδευτικό τομέα. Το κύριο πρόβλημα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές είναι ότι οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν απαλλάσσουν πάντα όλες τις σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση του κατοχυρωμένου υλικού. Οι εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την εκπαίδευση και την έρευνα είναι συχνά ξεπερασμένες, και δεν καλύπτουν τις νέες ψηφιακές και διαδικτυακές χρήσεις καθώς και πιο παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή και η σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό. Οι εξαιρέσεις αυτές είναι επίσης πολύπλοκες και κατακερματισμένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό καθιστά δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να χρησιμοποιούν και να καθορίζουν το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό από έργα που προστατεύονται από πνευματικά, ως μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η τεράστια δυναμική που προσφέρει η online εκπαίδευση μένει ανεκμετάλλευτη.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ευρύτερη εξαίρεση για εκπαιδευτικές χρήσεις και μεγαλύτερη σαφήνεια για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι ένα νέο δικαίωμα για τους εκδότες το οποίο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στο υπάρχον σύστημα. Δεδομένου ότι τα πρόσθετα δικαιώματα για τους εκδότες προορίζονται σαφώς να ισχύουν για τη χρήση σε αποσπάσματα και σε συνδέσμους-links, (ο λεγόμενος Link tax), θα έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από αυτές τις βασικές έννοιες της online επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Στην πραγματικότητα, ένα νέο συγγενικό δικαίωμα από τους εκδότες θα δημιουργήσει πραγματικούς περιορισμούς για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα σχολεία προετοιμάζουν συλλογές των υλικών από έργα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτές οι συλλογές γίνονται συχνά με τη χρήση των συνδέσμων σε όλα τα είδη online εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που παράγονται από τον Τύπο. Εκπαιδευτικά αποθετήρια, blogs καθηγητών, online εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, συλλέγουν και παρουσιάζουν συνδέσμους με πόρους τρίτων, και μερικά ακόμη περιέχουν μικρά αποσπάσματα κειμένων που γράφτηκαν από τρίτους. Η εισαγωγή των δικαιωμάτων των εκδοτών, θα είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για τον διαμοιρασμό της γνώσης και την παροχή πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ δεν έχουμε ακόμα μια εναρμονισμένη αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως εξαίρεση ή ως περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη περισσότερα διασυνοριακά προβλήματα στην περιοχή της εκπαίδευσης.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ενθαρρύνει τους χρήστες να συμμετάσχουν χωρίς εμπόδια στις πληροφορίες και τον πολιτισμό που υπάρχει online. H ανέγερση επιπλέον φραγμών που εμποδίζουν την πρόσβαση στον πολιτισμό και τη γνώση δεν θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αντί για την προσθήκη επιπλέον δικαιωμάτων για τους εκδότες, η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εναρμόνιση και την απλούστευση των εξαιρέσεων για την εκπαίδευση και την έρευνα για να εξασφαλιστεί ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί

Αν είστε μέρος του τομέα της εκπαίδευσης ή της πολιτιστικής κληρονομιάς, σας ενθαρρύνουμε να πείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων για τους εκδότες είναι μια κακή ιδέα που θα βλάψει την εκπαίδευση και τους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορείτε να ανταποκριθείτε άμεσα στη διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής, είτε μέσα από ένα εύχρηστο εργαλείο στο youcan.fixcopyright.eu.

 

Πηγή άρθρου: http://www.communia-association.org

Leave a Comment