ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

‘Reclaim Invention’ μια καμπάνια του EFF για τις εφευρέσεις των πανεπιστημίων

Το όραμα των Creative Commons είναι η καθολική πρόσβαση στην έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και η πλήρη συμμετοχή στο πολιτισμό που θα οδηγήσει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Η συνεργασία και η κοινή χρήση είναι στη φύση μας , και μέσα από την οικοδόμηση μιας κοινότητας, συνεργαζόμαστε για την επίτευξη κοινών αγαθών.

Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλές αποτυχίες, συμπεριλαμβανομένων χαμένων ευκαιριών, περιπτώσεων openwashing, και νομικών παραθύρων που επιτρέπουν στα άτομα να επωφεληθούν από εκείνους που επιθυμούν να μοιραστούν.

1471540987975
Πριν από λίγες μέρες το Electronic Frontier Foundation ξεκίνησε την καμπάνια Reclaim Invention, ένα έργο που απαιτεί μεταρρυθμίσεις στην κατανομή των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί μέσα στα πανεπιστήμια. Το πρώτο βήμα στο πρόγραμμα είναι να σταματήσουν τα πανεπιστήμια να την πώληση των εφευρέσεων τους σε patent trolls.

Ένα patent troll είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, αλλά απλά συσσωρεύει διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να απαιτήσει χρήματα από άλλους καινοτόμους και εφευρέτες. Οι εφευρέσεις στα πανεπιστήμια στον τομέα της επιστήμης, της ιατρικής και της τεχνολογίας θα πρέπει να γίνουν ευρέως διαθέσιμες και να μην είναι κλειδωμένες από εταιρείες των οποίων μοναδικός σκοπός είναι να αγοράσουν τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και να απειλούν άλλες εταιρείες με αγωγές. Η πρωτοβουλία αυτή είναι κοινή λογική: τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να πωλούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε trolls.

patent-500x264

Το έργο αυτό βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με άλλες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη διαφάνεια στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης για να εξασφαλιστεί ότι η επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε από την σχολή τους παραμένει προσβάσιμη. Και τα ανοικτά έργα εκπαιδευτικού λογισμικού ακμάζουν σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις, μοιράζοντας πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε αμέτρητα θέματα.

Η καμπάνια Reclaim Invention ζητά από τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ να υπογράψουν το Public Interest Patent Pledge . Είναι μια υπόσχεση σύμφωνα με την οποία, πριν από την πώληση ή την αδειοδότηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της σε ένα τρίτο μέρος, ένα πανεπιστήμιο θα αξιολογεί τις επιχειρηματικές πρακτικές του εν λόγω μέρους, για να βεβαιωθεί ότι δεν είναι patent troll.

To έργο Creative Commons στηρίζει αυτήν την καμπάνια μαζί με τα EFF, Engine, Fight for the Future, Knowledge Ecology International, και Public Knowledge. Οι εφευρέσεις των Πανεπιστημίων πρέπει να ωφελούν όλους.

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org

Leave a Comment