ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

GISWatch 2016: Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και διαδίκτυο

Ο σημερινός κυρίαρχος λόγος της δημόσιας συζήτησης για το διαδίκτυο και τα δικαιώματα του ανθρώπου εξετάζει τη σημασία των νέων αυτών τεχνολογιών για την ενδυνάμωση των πολιτικών ελευθεριών. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό της ελευθερίας του λόγου: η ελευθερία του λόγου παραδοσιακά διαμεσολαβείται από εξουσιαστικές δομές που δεν τις επιτρέπουν να ανθίσει. Ένα άλλο σημαντικό ρεύμα δημόσιας συζήτησης, έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας και επιτήρησης: η μαζική επιτήρηση μέσω της τεχνολογίας λόγω των αναγκών της ασφάλειας είναι μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη προσοχή στον τρόπο αυτές οι τεχνολογίες  μπορούν να επηρεάζουν ή να ενισχύσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (ESCR). Μιας και αρχίζουν να θεωρούνται ως δικαιώματα δεύτερης κατηγορίας (ή ακόμη και τρίτης, σε ορισμένες περιπτώσεις), υπάρχει η ανάγκη να αρχίσουμε να μιλάμε για τη σημασία του να βελτιωθούν δραματικά οι συνθήκες των λιγότερο ευνοημένων ομάδων στο εσωτερικό των κοινωνιών μας, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση σε υποδομές, εκπαιδευτικούς πόρους,  όσο και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η έκθεση  GISWatch  (Global Information Society Watch) του 2016. Στόχος της έκθεσης είναι να μελετήσει την κατάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο.  Η  GISWatch  ξεκίνησε  από το 2006 ως μια συλλογική προσπάθεια ακτιβιστών και κορυφαίων ερευνητών και ακαδημαϊκών από την Association for Progressive Communications, και η έκθεση του 2016, εστιάζει στο διαδίκτυο και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Η έκθεση του 2016 περιλαμβάνει άρθρα πολλών ανθρώπων από την παγκόσμια κοινότητα των Creative Commons, και ασχολείται με  ζητήματα που σχετίζονται με τις εμπορικές συμφωνίες και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα δικαιώματα στους  εκπαιδευτικούς πόρων και του διαδικτύου, και της ψηφιακής προστασίας των παραδοσιακών γνώσεων. Η έκθεση αυτή είναι ένα βασικό εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ της τεχνολογικής προόδου και της κοινωνικής ενδυνάμωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και τους πολιτιστικούς πόρους.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη με άδεια CC-BY και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org/

Leave a Comment