ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

The Europeana Licensing Framework

Η Europeana, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Αρχείο – Μουσείο δημοσίευσε το «The Europeana Licensing Framework” υπό την σφραγίδα CC0 Public Domain Dedication. Η Europeana είναι ο πρώτος μεγάλος φορέας που χρησιμοποίησε το Public Domain Mark για έργα που ανήκουν στο Παγκόσμιο Δημόσιο Τομέα και το νέο αυτό «Πλαίσιο Αδειοδότησης» αποτελεί συνέχεια της «Συμφωνίας για Ανταλλαγή Δεδομένων» που υιοθέτησε το Σεπτέμβριο και που υποστήριξαν οι Ευρωπαϊκές Εθνικές Βιβλιοθήκες άμεσα.

Σύμφωνα με δηλώσεις μέσα από την Europeana το τελευταίο αυτό πλαίσιο εντάσσεται στην στρατηγική της Βιβλιοθήκης για την περίοδο 2011-2015 και «σκοπό έχει να συγκεκριμενοποιήσει και να εναρμονίσει τις πρακτικές και τα σχετικά δικαιώματα. Κίνητρο της Europeana είναι να ξεκαθαρίσει ένα αρκετά θολό τοπίο και να διαφωτίσει την σχέση των χρηστών και των ιδρυμάτων που προσφέρουν δεδομένα και πληροφορίες.» Είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουν οι χρήστες υπεύθυνα τι περιεχόμενο μπορούν να χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο είτε πρόκειται για ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση για εκπαιδευτικού λόγους είτε για δημιουργικούς είτε ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το “Europeana Licensing Framework” ζητά από τους «προμηθευτές» δεδομένων να συμπεριλαμβάνουν στα μετα-δεδομένα τους συγκεκριμένες και στοιχειοθετημένες πληροφορίες σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που διατίθεται ελεύθερα στην Europeana. Το εν λόγω Πλαίσιο Αδειοδότησης υποστηρίζει την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και περιεχομένου μέσω Creative Commons νομικών εργαλείων (CC0 public domain dedication, the Public Domain Mark, and CC BY-SA) και παρέχει οδηγίες για την σωστή εφαρμογή τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το “Europeana Licensing Framework” σε μορφή pdf εδώ.

Comments are closed.