ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μεγάλα ευρωπαϊκά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς ζητούν την μεταρρύθμιση των κανόνων για τα πνευματικά δικαιώματα

Πριν λίγες μέρες, η Europeana δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Επίτροπο Oettinger   με την οποία οι διευθυντές 29 μεγάλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτούν την μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων πνευματικών δικαιωμάτων που θα επιτρέπουν στα ιδρύματα τους να κάνουν περισσότερες από τις συλλογές τους διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η επιστολή αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει τμήματα των υφιστάμενων κανόνων πνευματικών δικαιωμάτων για να βεβαιωθεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα λειτουργούν εντός της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

europeana_open_letter

Στην επιστολή τους (η οποία μπορεί να υπογραφεί και από άλλα ιδρύματα εδώ), οι διευθυντές υποστηρίζουν ότι τα ιδρύματα τους εμποδίζονται από το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εξαιρέσεις και οι περιορισμοί δεν έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να αντανακλούν τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες έχουν πρόσβαση και συμμετέχουν στο πολιτιστικό περιεχόμενο:

Τα Δημόσια ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη ζωή μας μέσω της απαράμιλλης πρόσβασης σε πληροφορίες, πολιτισμό και στην κοινή μας ιστορία. Προωθούν τη γνώση, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέου πολιτιστικού περιεχομένου.

Οι τρόποι που μοιραζόμαστε και ασχολούμαστε με το πολιτιστικό περιεχόμενο έχουν αλλάξει στην σημερινή ψηφιακή εποχή, αλλά οι περιορισμοί που υπάρχουν στους τρέχοντες Ευρωπαϊκούς κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορίζουν αυτή την δυναμική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα θεσμικά μας όργανα να έχουν στην διάθεση τους μεγάλες συλλογές, που έχουν συσταθεί μέσω της χρήσης δημοσίων πόρων, αλλά να μην μπορούν να γίνουν εύκολα διαθέσιμες στο κοινό μέσω διαδικτύου.

Συνεχίζοντας την επιστολή τους, επισημαίνουν ότι στην έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (InfoSoc Directive), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει περισσότερο χώρο για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς που θέλουν να καταστήσουν τις συλλογές τους διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, η επιστολή ζητά την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έτσι ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εμπλεκόμενους φορείς να παρέχουν online πρόσβαση σε μη εμπορικά έργα:

    Ας είμαστε σαφείς, όταν ζητάμε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε διαθέσιμες πλήρως τις συλλογές μας μέσω διαδικτύου, δεν ζητάμε κανόνες που να υπονομεύουν την ικανότητα των δημιουργών, των εκδοτών ή άλλων μεσαζόντων να κερδίζουν τα προς το ζην από τη δημιουργικότητά τους. Θέλουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε απευθείας πρόσβαση στα εν λόγω έργα των συλλογών μας, που δεν είναι πια εκμεταλλεύσιμα από τους δημιουργούς τους ή τους κατόχους των μετέπειτα δικαιωμάτων. Η βελτίωση της online πρόσβασης σε έργα που δεν είναι διαθέσιμα μέσω άλλων διαύλων, βοηθά στην προώθηση των δημιουργών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την νέα δημιουργική δραστηριότητα.

[…] Ένα σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων που κλειδώνει ένα μεγάλο μέρος των συλλογών μας σε μουσεία ή τους τα περιορίζει σε αρχειοθήκες και βιβλιοθήκες, δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί και δεν ωφελεί κανέναν.

[…] Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες στην επικείμενη νομοθετική πρόταση της σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως συστήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει ενημερώσεις για τις υφιστάμενες εξαιρέσεις για τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία. Αυτές οι ενημερώσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στα ιδρύματα μας να παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση στις συλλογές μας, που δεν είναι σε ενεργή διαχείριση ή δεν διατίθενται μέσω εμπορικών καναλιών, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων.


Η επιστολή αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Επιτροπή έχει αρχίσει
τις διεργασίες για την  πρόσβαση σε μη εμπορικά έργα που κατέχονται από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. . Από τη μία πλευρά οι πολιτιστικές πολιτικές της ΕΕ και πολλών κρατών-μελών, προσπαθούν να προωθήσουν την ηλεκτρονική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Από την άλλη πλευρά, οι ισχύοντες κανόνες των πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ κάνουν αυτή την πρόσβαση εξαιρετικά δαπανηρή και χωρίς να επωφελείται κανένας (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων). Δεδομένης αυτής της αντίθεσης μεταξύ των στόχων της πολιτικής και της πραγματικότητας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι σαφές ότι η Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει on-line πρόσβαση σε μη εμπορικές συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς στην πρόταση εκσυγχρονισμού της.

Με αυτή την επιστολή τους, τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης παρουσιάζουν μια διαφοροποιημένη πρόταση που εκπληρεί τα κριτήρια που ορίζονται πρόσφατα από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, σε ομιλία του στην Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Επίτροπος Oettinger δήλωσε ότι ένας στόχος είναι «να διατηρηθεί το κίνητρο για τον εκδότη να επενδύσει, καθώς και η διασφάλιση για τον συγγραφέα». Όπως επισημάνθηκε από τα θεσμικά όργανα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιστολή τους, οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που περιορίζουν την πρόσβαση σε έργα που δεν είναι ενεργά για εκμετάλλευση από τους κατόχους τους δικαιωμάτων, δεν ωφελούν κανέναν. Ως αποτέλεσμα, η αλλαγή αυτής της κατάστασης, είναι προς όφελος όλων, και δεν λειτουργεί ως εμπόδιο στις επενδύσεις και την δημιουργικότητα.

Πηγή άρθρου: http://www.communia-association.org

Leave a Comment