ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η TPP είναι μια άμεση απειλή για το δημόσιο συμφέρον και τα κοινά

Το τελικό κείμενο της της συμφωνίας Trans-Pacific Partnership (TPP) κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα. Η γιγαντιαία συμφωνία περιέχει σαρωτικές διατάξεις σχετικά με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, δημόσιες συμβάσεις προμήθειας φαρμάκων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα πρότυπα εργασίας, την ασφάλεια των τροφίμων, και πολλά άλλα. Εάν εγκριθεί, θα υπάρχει επέκταση των διεθνών περιορισμών για τα πνευματικά δικαιώματα για πάνω από δύο δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η TPP αναπτύχθηκε και διαπραγματεύθηκε στα κρυφά. Με το κείμενο τώρα να έχει κλειδωθεί, οι συμμετέχουσες κυβερνήσεις θα αποφασίσουν αν θα την επικυρώσουν.

TPP-banner

Η TPP είναι μια άμεση απειλή για το δημόσιο συμφέρον και τα κοινά. Υποβαθμίζει τη σημασία του κοινού κτήματος, αυξάνει τη διάρκεια προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, και απαιτεί αυστηρότερες ποινές παράβασης.


H TPP πρέπει να απορριφθεί.

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα ήταν επιζήμια για το κοινό κτήμα, τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή, και τα δικαιώματα των χρηστών στην ψηφιακή εποχή.

  • Η  20-ετή επέκταση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων είναι περιττή και αδικαιολόγητη: Η συμφωνία απαιτεί τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τη διάρκεια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, στη ζωή των συγγραφέων συν 70 έτη. Έξι από τις δώδεκα συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν την διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων τους κατά 20 χρόνια περισσότερο από αυτό που απαιτείται από τις υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες.
  • Η αναφορά του κοινού κτήματος είναι στα λόγια: Το κείμενο το οποίο στήριζε ενεργά το κοινό κτήμα ως βασικός στόχος πολιτικής έχει αφαιρεθεί.
  • Οι διατάξεις επιβολής του νόμου είναι υποχρεωτικές, ενώ οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί είναι προαιρετικοί: Αντί να εξασφαλίζονται υποχρεωτικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις για τις χρήσεις των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας , όλες οι διατάξεις που αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των πολιτών είναι σε εθελοντική βάση, ενώ σχεδόν τα πάντα που ωφελούν τους δικαιούχους είναι δεσμευτικά.
  • Υπερβολικές δυνητικές κυρώσεις για παραβάσεις, ακόμη και για μη εμπορική κοινή χρήση: Η συμφωνία προβλέπει κυρώσεις που είναι δυσανάλογες σε σχέση με την πιθανή βλάβη, και προβλέπει τη δυνατότητα φυλάκισης και υπερβολικών χρηματικών προστίμων για μικρότερες παραβάσεις.
  • Ποινικές κυρώσεις για την καταστρατήγηση της διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων: Η συμφωνία θεσπίζει έναν μηχανισμό που θα απαγορεύει την καταστρατήγηση των μέτρων τεχνολογικής προστασίας (DRM) των έργων, και αντιμετωπίζει αυτό το είδος της παράβασης ως ξεχωριστό αδίκημα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υποκείμενο περιεχόμενο .
  • Η δημιουργία μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατικού μηχανισμού μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός εκβιασμού για απαιτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας: ‘Έργα με πνευματικά δικαιώματα μπορεί να υπόκεινται στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS), πράγμα που σημαίνει, ότι μια ιδιωτική εταιρεία θα μπορούσε να ασκήσει αγωγή εναντίον μιας χώρας TPP αν η χώρα υιοθετήσει νομοθεσία , η οποία – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας- μπορεί να βλάψει το δικαίωμά της να αξιοποιήσει τα πνευματικά δικαιώματα που κατέχει.

Διαβάστε περισσότερα για πως η  TPP βλάπτει την υπόθεση των κοινών

Πηγή άρθρου: http://creativecommons.org

Leave a Comment